מאמרים בנושא דיני מיסים

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני מיסים לרבות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי במקרקעין ונדל"ן, הקלות במס, מיסוי בינלאומי, עצות פרקטיות ועוד. יש לך שאלה בנושאי דיני מיסים? קראו מאמרים בתחום או ליחצו:

ארנונה – משוואה לא מאוזנת

ארנונה – משוואה לא מאוזנת

במסגרת מאבקן התמידי של הרשויות המקומיות להגדלת הכנסותיהן מארנונה (בין היתר), בולטת פעולתן ביתר שאת כנגד הסקטור התעשייתי, אשר ככל הנראה נתפס בעיניהן, כבעל יכולת לשלם, או אם תרצו - "הפרה החולבת" של הרשות המקומית.

מאת: איזנברג גולדמן - חברת עורכי דין

איך להפחית שיעורי ארנונה בחניונים? אולי כדאי לפנות אל עורכי דין ...

ד גיל איזנברג - מאיזנברג גולדמן חברת עורכי דין - המייצג חניונים בעיר תל אביב, מדגיש כי בנסיבות המתאימות ניתן להביא להפחתת עשרות דונמים משטחם של חניונים ...

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

שינויים ומגמות בחוק מיסוי מקרקעין לשנים 2010-2012

מאמר זה עניינו בתיקוני חקיקה בחוק מיסוי מקרקעין, עקב הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, שעניינה, בין היתר, שינוי שיטת הדיווח והליכי השומה הקבועים בחוק וכן החלטות ממשלה

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים - היבטי מיסוי מקרקעין

עניינו של מאמר זה, בהיבטי מיסוי מקרקעין בסוגיה של חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים (סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג - 1963), סקירה של הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2010 הדנה בסוגיה זו, לרבות החלטות שניתנו במסגרת המוסד להחלטות מיסוי.

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

השלכות המס ברכישה עצמית של מניות

משמעות הביטוי "רכישה עצמית של מניות" היא שחברה רוכשת, במישרין או באמצעות חברה-בת, מבעלי מניותיה כמות של מניות שהיא הנפיקה בעבר

מאת: עו"ד ד"ר אבי נוב

החלטה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל - איך מגישים השגה?

החלטה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל - איך מגישים השגה?

קבלת נוהל הגשת השגות וערעורים על שומות למינהל מקרקעי ישראל ...

מאת: גלעד שרגא, משרד עורכי דין ונוטריון

מהפכה בקביעת שווי בעסקות מכר מקרקעין

מהפכה בקביעת שווי בעסקות מכר מקרקעין

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

השלכות תיקון 147 לפקודה על נאמנות במקרקעין

השלכות תיקון 147 לפקודה על נאמנות במקרקעין

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

השותפות הלא רשומה: תכנון בתנאי ערפל

השותפות הלא רשומה: תכנון בתנאי ערפל

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ללא תמורה

הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ללא תמורה

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

הפתרון המהותי: היוון התמורה

הפתרון המהותי: היוון התמורה

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

החזרי מס והתיישנות התביעה

החזרי מס והתיישנות התביעה- זכות הרשות לגביית מס שנגבה בחסר, גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: החוק), מעוררת כתמונת ראי את השאלה לגבי זכות האזרח לתבוע, בנסיבות מסוימות, החזר מס שנגבה ביתר, למרות הפיכת השומה לסופית.

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

"המכשירים המיוחדים" בחוק מיסוי מקרקעין

המכשירים המיוחדים בחוק מיסוי מקרקעין

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

מיסוי מקרקעין - חזקת התא המשפחתי כיחידה אחת

פרשנות ותחולה של עיקרון התא המשפחתי, הקבוע בסעיף 9 (ג1א) (2)(ב)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, בענין מס רכישה ובסעיף 49 (ב) לחוק מיסוי מקרקעין, בענין מס שבח, לפיהם, יראו רוכש/מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כרוכש/מוכר אחד.

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

התארגנות במסגרת קבוצת רכישה - יתרונות, חסרונות והיבטי מס

עיקרו של המאמר, סקירת היבטי מיסוי (מס רכישה, מס ערך מוסף ומס הכנסה) בהתארגנות של קבוצת רכישה, כפי העולה מדו"ח הוועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה שהוגש למנהל רשות המיסים בישראל ופורסם ביום 21 ביוני 2010 ומפס"ד שניתן על ידי בית המשפט העליון בע"א 5332/08 עמוס גולן ועוד 39 אחרים נגד מנהל מס שבח.

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה