מאמרים בנושא דיני מיסים

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני מיסים לרבות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי במקרקעין ונדל"ן, הקלות במס, מיסוי בינלאומי, עצות פרקטיות ועוד. יש לך שאלה בנושאי דיני מיסים? קראו מאמרים בתחום או ליחצו:

מיסוי הכנסות יחיד תושב ישראל מהשכרת מקרקעין בחו"ל

המאמר מציג את מסלולי המיסוי העומדים לבחירתו של מי שיש לו הכנסה מדמי שכירות עבור נכס מקרקעין המצוי בישראל.

מאת: ינון צוברי, עו"ד

נוהל גילוי מרצון בעבירות מס

המאמר סוקר את עיקרי נוהל הגילוי מרצון, שפירסמה רשות המיסים ביום 20 באפריל 2005, היתרונות והסיכונים למגיש בקשה לגילוי מרצון ומציע הצעות לתיקונו.

מאת: ינון צוברי, עו"ד

החלטות מקדמיות בשאלות מס

במסגרת תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (להלן - תיקון 147), שנכנס לתוקף ביום 1.1.2006, תוקנה פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 (להלן - הפקודה) והוסף בה פרק שני-ב לחלק ט' שעניינו החלטת מיסוי. פרק זה מאמץ את המלצותיה של הוועדה

מאת: ינון צוברי, עו"ד

מיסוי אופציה במקרקעין

הגדרת המונח "מכירה" בסעיף 1 לחוק מיסוי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן – החוק) מכניס לגדר העיסקאות שימוסו במס שבח ומס רכישה גם הענקתה של זכות לקבל

מאת: ינון צוברי, עו"ד

עבירות מס כעבירות מנהליות

דיון ופירוש של חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו - 1985 (להלן - החוק) בהקשר של עבירות מס

מאת: ינון צוברי, עו"ד

"חבילת המע"מ" של האיחוד האירופאי

"חבילת המע"מ " (להלן: הרפורמה) שעתידה להיכנס לתוקף ב- 1.1.2010, אמורה לחולל מהפיכה של ממש בדרך בה פועל המע"מ כמס על הוצאות במדינות האיחוד האירופאי.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מיסוי בין לאומי: חברת משלח יד זרה

"חברת משלח-יד זרה" מוגדרת כחבר-בני-אדם, תושב חוץ, שמתקיימים בו מספר תנאים...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

תיקון הצהרת הון ע"י נישום האם מותר ומתי?

האם מותר לתקן הצהרת הון לאחר שהוגשה לפקיד השומה?

מאת: עו"ד אריה בר און

גילום מס ע"י המעביד והשלכותיו על הנטו בתלוש השכר

השפעות גילום תשלומים על ההכנסה נטו

מאת: עו"ד אריה בר און

על מס רכוש ופיצויים בגין נזקי מלחמה

על מס רכוש ופיצויים בגין נזקי מלחמה

מאמר זה סוקר את חוק מס רכוש ומבהיר את הקריטריונים לזכאות לפיצויים בגין נזקי מלחמה ופעולות איבה

מאת: אבירם גולדשטייין- משרד עורכי דין

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לקנדה

פקודת מס הכנסה מגדירה "תושב ישראל" כמי שמרכז חייו, היינו זיקותיו הכלכליות, המשפחתיות והחברתיות, נמצא בישראל .

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט

לאחרונה ניתנה על ידי בית המשפט העליון החלטה בענין איחוד שתי תובענות, ומתוך כך למדנו משהו נוסף על היחס בין סעיפי שיפוט לבין שיקולי בית המשפט באיחוד תובענות הנידונות בבתי משפט שונים.

מאת: גיל נדל -משרד עורכי דין

היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א`

בשני סעיפים שונים נותנת פקודת המכס "הקלות פרוצדורליות" משמעותיות לטובת המדינה בתחום נטל ההוכחה.

מאת: גיל נדל -משרד עורכי דין

מס החברות בקפריסין

אין זה סוד כי משקיעים רבים פונים דווקא לקפריסין לשם פיתוח והעצמה של העסק. קפריסין מציעה למשקיעים הזרים דרכים רבות לתכנוני מס ובכך יוצרות הזדמנויות מעניינות שהופכות אותה ליעד פוטנציאלי להקמת חברות.

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

מיסוי בין לאומי :תושב חוזר ותיק על תנאי - ע"פ פקודת מס הכנסה

בשנת 2008 במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס ליחידים שהיו לתושבי ישראל לראשונה וליחידים המוגדרים על פי הפקודה כתושבים חוזרים או כתושבים חוזרים וותיקים. לאחר הרפורמה המקיפה, המשמעות של תכנון מס נבון, לעיתים עוד בטרם חזרתו של אותו תושב לישראל, מקבלת משנה תוקף ועשויה להוביל לחסכון רב במס.

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה