דיני בנקאות

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני בנקאות לרבות זכויות ערבים, אשראי, עיקולים בבנק, עמלות, איך להתמודד מול בנקים, חובות, התיישנות ושירות.

שיקים משורטטים

שרטוט הוא סוג של הוראה אשר נותן הלקוח לבנק, והיא נוגעת לדרך הפרעון של השיק. על-פי ההוראה, הבנק הנמשך חייב לפרוע את השיק אשר יש בו שרטוט רק לבנק המציג לו את השיק.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

גילוי אופן שינוי מרכיבי הריבית - אימתי?

גילוי אופן שינוי מרכיבי הריבית - אימתי?; עדכון מסגרת אשראי - האם חובה זו מוטלת על הבנק בזמן אינפלציה מהירה?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מימוש משכון – העברת נכס על ידי כונס נכסים

מהו הדין כאשר הזכויות בנכס הועברו שלא על ידי החייב, אלא על ידי כונס נכסים במכר כפוי, במסגרת הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על הזכויות בנכס?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

שיקולים במתן סעד זמני - עיכוב הליכי פינוי

שיקולים במתן סעד זמני - עיכוב הליכי פינוי

באשר למאזן הנוחות - דומה שהנזק שייגרם למשיבים, זוג קשישים, מפינויים מדירת מגוריהם עולה על הנזק שייגרם לבנק, אם תוכרע התביעה העיקרית לטובתו

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הזכות לפדות משכנתא

בית המשפט לא מקבל את טענת הרוכשים לפיה הסעיף אינו מקנה לחייב את הזכות לרכוש את הנכס או לפדותו תמורת המחיר שהוצע עבורו, אלא תמורת פירעון החיוב

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מימוש נכסים בגין חובות של הבעל

אישור של בית המשפט להסכם ממון אינו מחסן את ההסכם מפני העלאת טענה בדבר תוקפו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הוכחת זכות לכאורה וסיכויי התביעה

כאמור, על בית-המשפט לבחון את סיכויי התביעה העיקרית או למצער - האם עומדת שאלה רצינית לדיון.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

שיקול-דעת בית-המשפט למתן צווי גילוי ועיון

בית-המשפט או הרשם לא יתן צו לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים....

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

דפי חשבון כרשימה מוסדית

האם דפי החשבון שהוגשו עונים על תנאים לקבלת רשימה מוסדית?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

רלבנטיות המסמכים והיקף הגילוי והעיון

כאמור, יש לשאול עד כמה יש מקום להעמיק את ההיתר לקיים גילוי על חשבון יעילות ההליכים, ועד כמה יסייעו הליכי הגילוי לעשיית משפט צדק.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

המבחנים לעיכוב ביצוע חיוב כספי

עת מונחת לפני בית-המשפט הנכבד בקשה לעיכוב ביצוע פסק-דין, עליו לבחון את הבקשה בשלושה פרמטרים עיקריים

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מאזן הנוחות במימוש משכנתא

אף אם הסכום שיתקבל ממימוש הנכס יעלה על גובה החוב המובטח במשכנתא אין בכך להטות את מאזן הנוחות לטובת הממשכנים

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת הגילוי במענה על שאלות המבטח

סעיף 6(א) לחוק מטיל את חובת הגילוי על המבוטח רק בנוגע לשאלות שמציג המבטח למבוטח בהצעת הביטוח.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מועד העלאת טענת ההתיישנות

מטרתה של הדרישה שהנתבע יעלה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה, הינה למנוע הליכי סרק

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הבנק נהג שלא כדין בביטול מסגרת אשראי באופן מיידי

האם מותר לבנק להקטין את מסגרת האשראי כאוות נפשו, בכל עת שיעלה הרצון מלפניו? האם על הנתבעים לשלם לבנק את יתרות החובה שנוצרו בחשבונם כתוצאה מכך?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה