רשימת פסקי דין בנושא דיני מיסים

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום דיני מיסים. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.

סיווג נכס בהתאם לשימוש בו למטרת חיוב בארנונה

מדובר בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה את הערעור המנהלי שהגישה המבקשת על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל – אביב יפו.

מאת:

הליך של "גילוי מרצון" בפני רשות המיסים

מסירת מידע במשפט בעניינים שלגביהם נערך הליך של "גילוי מרצון" בפני רשות המיסים

מאת:

השבת מס אשר נגבה שלא כדין

דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה השבת מס אשר נגבה שלא כדין

מאת:

חובת תשלום ארנונה חלה באופן עקרוני על המחזיק בנכס

חובת תשלום ארנונה חלה באופן עקרוני על המחזיק בנכס. כאשר בעליו של נכס משכיר אותו לאחר, השוכר הופך למחזיק החב בתשלום.

מאת:

חובות ארנונה שנצברו בתקופת שכירות

האחריות לתשלום חובות ארנונה שנצברו בתקופת השכירות שהוארכה בע"פ ע"י מימוש אופציה חלים על השוכר

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

קיבוצים נגד רשות השידור

תביעה להכיר בזכות קיזוז, מקום בו לא קיימת חלופה של תביעה כספית, ראויה להידון כתביעה לסעד הצהרתי

מאת:

אין חובת הודעה על זריקת מכשיר הטלוויזיה להפסקת תשלום האגרה

לטענת רשות השידור המבקש החזיק מקלט טלוויזיה בזמנים הרלוונטיים לתביעה ולא שילם את דמי אגרת הטלוויזיה העולים בצירוף הקנסות לסכום התביעה

מאת:

מתן פטור בגין ארנונה לנכס שהושחת

בשנת 2004 נפרץ הנכס והושחת במידה שאינה מאפשרת לעשות בו שימוש כלשהו, ובסמוך לאחר הפריצה הודיע על כך המערער לעירייה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מתן הלוואות בין צדדים קשורים

אחת האפשרויות הנוחות להימנע משיעורי ריבית גבוהים, היא קבלת הלוואה מקרובינו. בהלוואה זו שיעורי הריבית יהיו בד"כ נמוכים מאוד ואף לעיתים, ללא ריבית כלל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

יוון כמקלט מס ליזמי נדל"ן ישראלים

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין יוון, אשר נכנסה לתוקפה ביום 1.1.1999, נותנת כלי בידיו של המשקיע הישראלי לממש הזדמנויות עסקיות רבות שנפתחות בפניו ביוון.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

אימתי תוכר ניכוי הוצאה שנוצרה בתשלום ריבית רעיונית מכוח פקודת מס הכנסה?

אימתי תוכר ניכוי הוצאה שנוצרה בתשלום ריבית רעיונית מכוח פקודת מס הכנסה?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

רכיב מס ערך מוסף כחלק משווי הדירה לצורך חישוב מס רכישה

רכיב מס ערך מוסף כחלק משווי הדירה לצורך חישוב מס רכישה

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

החמרת ענישה בעבירות של אי הגשת דוחות במועד

המשיבים מנהליה הפעילים של חברה שהפעילה מסעדה. לא הגישו המשיבים במועד 29 דוחות מע"מ תקופתיים. דוחות אלו התייחסו לעסקות בסכום של 8 מיליון ₪

מאת: lawguide

חישוב שווי מניות שנרכשו ימים ספורים טרם מימוש הזכות לדיבידנד ונמכרו אחר מכן

חישוב שווי מניות שנרכשו ימים ספורים טרם מימוש הזכות לדיבידנד ונמכרו אחר מכן

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

החלטה בעניין אחריות מסייע בעבירות מס על רקע טענה של הגנה מן הצדק

החלטה בעניין אחריות מסייע בעבירות מס על רקע טענה של הגנה מן הצדק

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה