רשימת פסקי דין בנושא דיני מיסים

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום דיני מיסים. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.

רשלנות שלטונות מס שבח בעריכת שומה

רשלנות שלטונות מס שבח בעריכת שומה

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

עבודות שרות בלבד למעלים מס בחשבוניות פקטיביות בסה"כ 1,529,300 ₪ - ללא הסרת מחדל

עבודות שרות בלבד למעלים מס בחשבוניות פקטיביות בסה"כ 1,529,300 ₪ - ללא הסרת מחדל

בתקופה שבין 2/99 לבין 11/99, הוסיפה המאשימה, קיבלו הנאשמים מאנשים שונים מסמכים הנחזים לחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין ומבלי שבוצעה כלל עסקה בגינם (להלן "התשומות הפיקטיביות").

מאת: ג. קסטנבאום ושות' עורכי דין

עבודות שרות בלבד למעביד שלא העביר מס שנוכה מעובדיו בסך 152,000 ש"ח ולא הסיר מחדל

עבודות שרות בלבד למעביד שלא העביר מס שנוכה מעובדיו בסך 152,000 ש"ח ולא הסיר מחדל

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם ב- 19 עבירות שעניינן אי העברה במועד של מס שנוכה עבירות לפי ס' 219 וסע' 224 א' לפק' מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א - 1961 (להלן "הפקודה"), הכל כמפורט באישום הראשון לכתב האישום

מאת: ג. קסטנבאום ושות' עורכי דין

בית המשפט העליון שם סוף להפליה הפסולה במס הכנסה

בית המשפט העליון שם סוף להפליה הפסולה במס הכנסה

בית המשפט העליון חייב את מס הכנסה לחשוף הסדרי פשרה שערך עם עובדים שונים בחברה על מנת למנוע הפליה פסולה בחיוב המס בינהם בגין אופציות שקיבלו מהחברה

מאת: ג. קסטנבאום ושות' עורכי דין

דחיית ערעור מורשע בעבירות מס על גזר דינו

דחיית ערעור מורשע בעבירות מס על גזר דינו

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

מיסים: הסדר שונה לבדרנים ציבוריים מההסדר הכללי לעצמאיים

מיסים: הסדר שונה לבדרנים ציבוריים מההסדר הכללי לעצמאיים

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

מיסים עירוניים: מתן פס"ד ושלילת זכות גישה לערכאות

מיסים עירוניים: מתן פס"ד ושלילת זכות גישה לערכאות

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

תביעה כספית בגין תשלומי מיסים עקב הקצאה ומימוש אופציות.

תביעה כספית בגין תשלומי מיסים עקב הקצאה ומימוש אופציות.

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

דחית ערעור על חומרת העונש בעבירות מס

דחית ערעור על חומרת העונש בעבירות מס

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

גזר דין לבעל ואשה שהורשעו באי ניהול פנקסי חשבונות ודיווחים כוזבים

גזר דין לבעל ואשה שהורשעו באי ניהול פנקסי חשבונות ודיווחים כוזבים

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

זיכוי נאשם בעבירות על פי חוק המעמ

זיכוי נאשם בעבירות על פי חוק המעמ

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

דחיית תביעה של תושבי שדרות נגד המדינה בשל היעדר עילה

דחיית תביעה של תושבי שדרות נגד המדינה בשל היעדר עילה

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

הרשעה בגין חלוקת דירה ל-3 יחידות דיור ללא היתר

הרשעה בגין חלוקת דירה ל-3 יחידות דיור ללא היתר

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

עונש מאסר בפועל הושת על עבריין מס

עונש מאסר בפועל הושת על עבריין מס

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

עבירות מרמה ומס בנושא אשרות לעובדים זרים

עבירות מרמה ומס בנושא אשרות לעובדים זרים

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה