מאגר חוזים וטפסים בנושא דיני עבודה וזכויות עובדים

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי דיני עבודה וזכויות עובדים לרבות דמי הבראה, שעות נוספות, תביעות פיצויים, פיטורין, התפטרות, יחסי עבודה, חוזה עבודה ועוד. חיפשת עורך דין לדיני עבודה? זקוק לייעוץ משפטי?

טופס הצהרה ודיווח על שינוי כהונת בעלי תפקידים

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה ודיווח על שינוי כהונת בעלי תפקידים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להיתר להעסקת עובדים פלשתינים בענף המסעדות

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להיתר להעסקת עובדים פלשתינים בענף המסעדות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הזמנת גיוס עובדים זרים מתאילנד

הורידו עכשיו ובחינם טופס הזמנת גיוס עובדים זרים מתאילנד

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה ללימודים עבור מתנדבת

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה ללימודים עבור מתנדבת

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כרטיס עובד ובקשה להקלה ותיאום במס לגמלאים (101)

הורידו עכשיו ובחינם טופס כרטיס עובד ובקשה להקלה ותיאום במס לגמלאים (101)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור מאגרה בשל חוסר יכולת כלכלית

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור מאגרה בשל חוסר יכולת כלכלית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על עובד שהפסיק לעבוד בתאגיד

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על עובד שהפסיק לעבוד בתאגיד

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית - משרד הבריאות

הורידו עכשיו ובחינם טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית - משרד הבריאות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לשחרור קופת פיצויים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לשחרור קופת פיצויים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס ערעור נגד המוסד לביטוח לאומי (עב"ל)

הורידו עכשיו ובחינם טופס ערעור נגד המוסד לביטוח לאומי (עב"ל)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת בקשה להעברת מקום דיון

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת בקשה להעברת מקום דיון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת ערעור לפי חוק שרות התעסוקה

הורידו עכשיו ובחינם טופס תביעה אישית לדמי קבורה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, שכר עבודה או זכויות סוציאליות ואחרות

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, שכר עבודה או זכויות סוציאליות ואחרות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה