מאגר חוזים וטפסים בנושא משפט מנהלי ועתירות

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי משפט מנהלי ועתירות לרבות עתירות לבג"ץ, הגשת ערעורים, הליכים משפטיים מול הרשויות, עצות מעניינות ועוד.

 

 

טופס בקשה לשינוי מועד דיון

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לשינוי מועד דיון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשת חופשה מיוחדת לחיילים לצורך אימונים או תחרויות ספורט

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשת חופשה מיוחדת לחיילים לצורך אימונים או תחרויות ספורט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להסמכת תובע לטיפול בעבירות ובהליכים על פי חיקוקים שאכיפתם מתבצעת על ידי משרדי ממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להסמכת תובע לטיפול בעבירות ובהליכים על פי חיקוקים שאכיפתם מתבצעת על ידי משרדי ממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הארכה של מסמכי נסיעה ישראליים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס הארכה של מסמכי נסיעה ישראליים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס רישום ילד שנולד בחוץ לארץ לאזרחים ישראליים (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו חינם טופס רישום ילד שנולד בחוץ לארץ לאזרחים ישראליים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לבחירת שם משפחה למי שנישא (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס בקשה לבחירת שם משפחה למי שנישא

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לשינוי שם פרטי (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס בקשה לשינוי שם פרטי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאשרת כניסה לסטודנטים או לתלמידי ישיבה (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו עכשיו טופס לאשרת כניסה לסטודנטים או לתלמידי ישיבה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להתאזרחות של מי שמחזיקים בישיבת קבע (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו עכשיו טופס בקשה להתאזרחות של מי שמחזיקים בישיבת קבע

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להתאזרחות תושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס בקשה להתאזרחות תושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להשבת אזרחות (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס בקשה להשבת אזרחות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס ויתור על אזרחות ישראלית לתושב מהגר (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס ויתור על אזרחות ישראלית לתושב מהגר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית (רשות האוכלוסין וההגירה)

הורידו בחינם טופס בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הזמנה והארכת רישיון למתנדבים מחוץ לארץ

הורידו עכשיו טופס הזמנה והארכת רישיון למתנדבים מחוץ לארץ בחינם

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה