מאגר חוזים וטפסים בנושא משפט בינלאומי ומדינות

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי משפט בינלאומי ומדינות לרבות עסקים בחו"ל, מקלטי מס, מיסוי בינלאומי, פשעים ומשפטים בינלאומיים ועוד.

 

 

טופס בקשה לרישום והסדרת מעמד צבאי מול נציג דיפלומטי או קונסולרי

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לרישום והסדרת מעמד צבאי מול נציג דיפלומטי או קונסולרי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור העברת גופה לקבורה בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור העברת גופה לקבורה בישראל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשת סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשת סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס אשרת כניסה למטרת ביקור או תיירות

הורידו עכשיו ובחינם טופס אשרת כניסה למטרת ביקור או תיירות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הארכת אשרת תייר

הורידו עכשיו ובחינם טופס הארכת אשרת תייר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לעליה מאתיופיה לפי חוק השבות

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לעליה מאתיופיה לפי חוק השבות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק של חברה

הורידו עכשיו ובחינם טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק של חברה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לתעודת עולה/רישיון לישיבת קבע בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לתעודת עולה/רישיון לישיבת קבע בישראל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקבלת מלגה עבור לימודי דוקטורט

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקבלת מלגה עבור לימודי דוקטורט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל 16 / אדם שמונה לו אפוטרופוס

הורידו עכשיו ובחינם טופס כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל 16 /

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין - רשות האוכלוסין וההגירה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטרי - רשות האוכלוסין וההגירה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטרי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס רישום והנפקת מספר ישות לתושב חוץ בעל דרכון זר

הורידו עכשיו ובחינם טופס רישום והנפקת מספר ישות לתושב חוץ בעל דרכון זר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה