מאגר חוזים וטפסים בנושא מקרקעין ונדל"ן

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי מקרקעין ונדל"ן לרבות רכישת קרקעות, השקעות בנדל"ן ומקרקעין, מיסוי ופטור, אגרות והיטלים, טיפים מעורכי דין ועוד.

 

 

דוגמה לתעודת רישיון עריכת-דין במדינת גיאורגיה
דוגמה לתעודת רישיון עריכת-דין במדינת גיאורגיה

רכישת נדל"ן בגיאורגיה מחייבת התייעצות עם עורך-דין מוסמך, להלן דוגמה לתעודת רישיון עריכת-דין במדינת גיאורגיה

מאת: משה ספיר, משרד עורכי-דין (בגאורגיה)

טופס פרטי בנק והצהרת ספק - משרד הבינוי והשיכון

הורידו עכשיו ובחינם טופס פרטי בנק והצהרת ספק

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס סקר בטיחות מבנה

הורידו עכשיו ובחינם טופס סקר בטיחות מבנה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להפקת שובר תשלום מקדמה על חשבון מס שבח (7152)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להפקת שובר תשלום מקדמה על חשבון מס שבח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס חוות דעת בבקשה לעיכוב הליכים

הורידו עכשיו ובחינם טופס חוות דעת בבקשה לעיכוב הליכים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה בקשה להסמכת תובע לטיפול בעבירות ובהליכים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה בקשה להסמכת תובע לטיפול בעבירות ובהליכים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להסמכת תובע לענייני תכנון ובנייה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להסמכת תובע לענייני תכנון ובנייה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס עדכון פרטים והצהרות הקבלן - ליחיד

הורידו עכשיו ובחינם טופס עדכון פרטים והצהרות הקבלן

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני לשנים 20/2019 - משרד הבינוי והשיכון

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - יחיד

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר סיווג - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר סיווג

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה בקשה להעלאת סיווג רגיל - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה בקשה להעלאת סיווג רגיל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות - רשם הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר קבלן - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר קבלן - רשם הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

למעלה