מאגר חוזים וטפסים בנושא מקרקעין ונדל"ן

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי מקרקעין ונדל"ן לרבות רכישת קרקעות, השקעות בנדל"ן ומקרקעין, מיסוי ופטור, אגרות והיטלים, טיפים מעורכי דין ועוד.

 

 

טופס הגשת בקשה לשינוי מרחב תכנון

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת בקשה לשינוי מרחב תכנון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פרטי משכנתאות ושעבודים - רשות התאגידים

הורידו עכשיו ובחינם טופס פרטי משכנתאות ושעבודים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על הארכת רישום משכון - רשות התאגידים

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על הארכת רישום משכון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על ביטול משכון - רשות התאגידים

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על ביטול משכון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה למתן פסק דין הצהרתי

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה למתן פסק דין הצהרתי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הסכם עבודה עם קבלן

הורידו עכשיו ובחינם הסכם עבודה עם קבלן

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חוזה קבלנות משנה לדוגמה

הורידו עכשיו ובחינם חוזה קבלנות משנה לדוגמה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חוזה חכירה במושב עובדים ובכפר שיתופי - רשות מקרקעי ישראל

הורידו עכשיו ובחינם חוזה חכירה במושב עובדים ובכפר שיתופי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חוזה מכר- רשות מקרקעי ישראל

הורידו עכשיו ובחינם חוזה מכר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חוזה חכירה - רשות מקרקעי ישראל

הורידו עכשיו ובחינם חוזה חכירה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כתב ערבות - נספח לחוזה שכירות- עיריית תל אביב-יפו

הורידו עכשיו ובחינם כתב ערבות - נספח לחוזה שכירות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כתב ערבות - נספח לחוזה שכירות- עיריית תל אביב-יפו

הורידו עכשיו ובחינם כתב ערבות - נספח לחוזה שכירות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חוזה שכירות דירה מומלץ לדוגמה - עיריית תל אביב יפו

הורידו עכשיו ובחינם חוזה שכירות דירה מומלץ לדוגמה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס רישום הערה במרשם ההרשאות - המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הורידו עכשיו ובחינם טופס רישום הערה במרשם ההרשאות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להחזר אגרה - אגף המתווכים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להחזר אגרה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה