מאגר חוזים וטפסים בנושא מקרקעין ונדל"ן

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי מקרקעין ונדל"ן לרבות רכישת קרקעות, השקעות בנדל"ן ומקרקעין, מיסוי ופטור, אגרות והיטלים, טיפים מעורכי דין ועוד.

 

 

טופס בקשה לביצוע החזר אגרה - משרד המשפטים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לביצוע החזר אגרה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה למנות שמאי מכריע (היטל השבחה) - משרד המשפטים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה למנות שמאי מכריע (היטל השבחה)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס שטר זיקת הנאה – רשות מקרקעי ישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס שטר זיקת הנאה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לרישום בית משותף – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לרישום בית משותף

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לרישום הערת אזהרה – האגף לרישום והסדר המקרקעין

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לרישום הערת אזהרה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לרישום מקרקעין – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לרישום מקרקעין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס שטר חלוקה – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

הורידו עכשיו ובחינם טופס שטר חלוקה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים – עיריית תל אביב-יפו

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס אישור בדבר תשלום היטל השבחה – עיריית תל אביב-יפו

הורידו עכשיו ובחינם טופס אישור בדבר תשלום היטל השבחה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה