מאגר חוזים וטפסים בנושא דיני מיסים

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי דיני מיסים לרבות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי במקרקעין ונדל"ן, הקלות במס, מיסוי בינלאומי, עצות פרקטיות ועוד. יש לך שאלה בנושאי דיני מיסים? קראו מאגר חוזים וטפסים בתחום או ליחצו:

טופס בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (1312)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לדחיית מתן נקודת זיכוי לאישה שילדה (116)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לדחיית מתן נקודת זיכוי לאישה שילדה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי מס במקור (2542)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי מס במקור

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (1516)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (1516)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפתיחת תיק לצורך תשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים (3302)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפתיחת תיק לצורך תשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט (5901)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי מניות או על תשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב, וניכוי המס עבורם (804)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי מניות או על תשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב, וניכוי המס עבורם (804)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי (1215)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח (1346)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דין וחשבון על המשק החקלאי (1220)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דין וחשבון על המשק החקלאי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח של קיבוץ מתחדש טפסים 1229 ו-1229א (1228)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח של קיבוץ מתחדש טפסים 1229 ו-1229א

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס שנתי לעמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" של מפעל תעשייתי המוכר מוצר שהוא רכיב במוצר אחר (902)

הורידו עכשיו ובחינם טופס שנתי לעמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" של מפעל תעשייתי המוכר מוצר שהוא רכיב במוצר אחר (902)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (144)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה למפעל מוטב / מאושר בדבר החלת הוראות מפעל מועדף (108)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה למפעל מוטב / מאושר בדבר החלת הוראות מפעל מועדף

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה (1512)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה