מאגר חוזים וטפסים בנושא דיני מיסים

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי דיני מיסים לרבות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי במקרקעין ונדל"ן, הקלות במס, מיסוי בינלאומי, עצות פרקטיות ועוד. יש לך שאלה בנושאי דיני מיסים? קראו מאגר חוזים וטפסים בתחום או ליחצו:

טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (1399)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה שנתית לחברה מתחילה (5952)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה שנתית לחברה מתחילה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הטבות מס למפעל מוטב שהוא מתקן תיירותי ללינה (900)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הטבות מס למפעל מוטב שהוא מתקן תיירותי ללינה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות (1485)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות (1385)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פירוט השקעות מזכות בשנת המס (טופס 5952)

הורידו עכשיו ובחינם טופס פירוט השקעות מזכות בשנת המס

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח פרטים על הכנסות ונכסים מחוץ לארץ

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח פרטים על הכנסות ונכסים מחוץ לארץ

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פתיחת תיק היטל למקבל "תשלום נגזר" (טופס 5904)

הורידו עכשיו ובחינם טופס פתיחת תיק היטל למקבל "תשלום נגזר"

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים (טופס 4436)

הורידו עכשיו ובחינם טופס פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס קבלת הטבות מס למפעל טכנולוגי (טופס 973)

הורידו עכשיו ובחינם טופס קבלת הטבות מס למפעל טכנולוגי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לביטול או הקטנת מקדמות (טופס 2216)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לביטול או הקטנת מקדמות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ (טופס 9010)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ (טופס 9010)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס החלטת מייצג בעניין גובה דרישת המקדמות (טופס 2216)

הורידו עכשיו ובחינם טופס החלטת מייצג בעניין גובה דרישת המקדמות (טופס 2216)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה