מאגר חוזים וטפסים בנושא דיני מיסים

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי דיני מיסים לרבות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי במקרקעין ונדל"ן, הקלות במס, מיסוי בינלאומי, עצות פרקטיות ועוד. יש לך שאלה בנושאי דיני מיסים? קראו מאגר חוזים וטפסים בתחום או ליחצו:

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי - רשות המסים בישראל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להכרה כארגון מקצועי - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להכרה כארגון מקצועי - רשות המסים בישראל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס השקעה מזכה בחברת מטרה/ חברה מתחילה

הורידו עכשיו ובחינם טופס השקעה מזכה בחברת מטרה/ חברה מתחילה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פרטים על הכנסות ונכסים מחוץ לארץ בלבד

הורידו עכשיו ובחינם טופס פרטים על הכנסות ונכסים מחוץ לארץ בלבד

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

הורידו עכשיו ובחינם טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס אישור על קיום/ אי קיום תיק במס הכנסה

הורידו עכשיו ובחינם טופס אישור על קיום/ אי קיום תיק במס הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור/ הקטנה של ניכוי במקור

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור/ הקטנה של ניכוי במקור

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס עדכון כתובות וענפי כלכלה

הורידו עכשיו ובחינם טופס עדכון כתובות וענפי כלכלה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על עסקה בין-לאומית

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על עסקה בין-לאומית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח בגין חוות דעת

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח בגין חוות דעת

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה