מאגר חוזים וטפסים בנושא משפט פלילי

לרשותך מאגר חוזים וטפסים ומידע משפטי בנושאי משפט פלילי לרבות עבירות הונאה, עבירות נוער, עבירות מין, אחריות שידול וסיוע, צוי הסגרה, צוי חיפוש ועוד.

 

 

טופס בקשת נפגע/ת עבירה לקבלת מידע על מהלך אשפוזו של נאשם בבית חולים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשת נפגע/ת עבירה לקבלת מידע על מהלך אשפוזו של נאשם בבית חולים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס עמדת נפגע עבירה לעניין הסדר הטיעון

הורידו עכשיו ובחינם טופס עמדת נפגע עבירה לעניין הסדר הטיעון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשת מידע עבור נפגעי עבירה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשת מידע עבור נפגעי עבירה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס ייפוי כוח לבדיקת תקינות קו טלפון

הורידו עכשיו ובחינם טופס ייפוי כוח לבדיקת תקינות קו טלפון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור בדבר היעדר רישום פלילי / תיקים תלויים ועומדים - משטרת ישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור בדבר היעדר רישום פלילי / תיקים תלויים ועומדים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה למינוי סנגור ציבורי לפי חוק הסנגוריה הציבורית - משרד המשפטים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה למינוי סנגור ציבורי לפי חוק הסנגוריה הציבורית

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235) – המוסד לביטוח לאומי

הורידו עכשיו ובחינם טופס תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה