תוצאות חיפוש מאגר חוזים וטפסים

 

טופס פתיחת תיק לנאמנות או הקניה לנאמנות (152)

הורידו עכשיו ובחינם טופס פתיחת תיק לנאמנות או הקניה לנאמנות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס אישור שנתי לעניין ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח בחברת מטרה להשקעה מזכה (5950)

הורידו עכשיו ובחינם טופס אישור שנתי לעניין ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח בחברת מטרה להשקעה מזכה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס אישור תוכנות עזר להפקת דו"חות שנתיים ונספחיהם (501)

הורידו עכשיו ובחינם טופס אישור תוכנות עזר להפקת דו"חות שנתיים ונספחיהם

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור מראש מאת מנהל רשות המסים לתכנית פיצול (982)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור מראש מאת מנהל רשות המסים לתכנית פיצול (982)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור מראש מאת מנהל רשות המסים לתכנית פיצול (982)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור מראש מאת מנהל רשות המסים לתכנית פיצול (982)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (1312)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לדחיית מתן נקודת זיכוי לאישה שילדה (116)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לדחיית מתן נקודת זיכוי לאישה שילדה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי מס במקור (2542)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי מס במקור

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (1516)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (1516)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפתיחת תיק לצורך תשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים (3302)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפתיחת תיק לצורך תשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט (5901)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי מניות או על תשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב, וניכוי המס עבורם (804)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי מניות או על תשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב, וניכוי המס עבורם (804)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי (1215)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח (1346)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה