תוצאות חיפוש מאגר חוזים וטפסים

 

טופס דין וחשבון על המשק החקלאי (1220)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דין וחשבון על המשק החקלאי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס דיווח של קיבוץ מתחדש טפסים 1229 ו-1229א (1228)

הורידו עכשיו ובחינם טופס דיווח של קיבוץ מתחדש טפסים 1229 ו-1229א

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס שנתי לעמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" של מפעל תעשייתי המוכר מוצר שהוא רכיב במוצר אחר (902)

הורידו עכשיו ובחינם טופס שנתי לעמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" של מפעל תעשייתי המוכר מוצר שהוא רכיב במוצר אחר (902)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (144)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה למפעל מוטב / מאושר בדבר החלת הוראות מפעל מועדף (108)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה למפעל מוטב / מאושר בדבר החלת הוראות מפעל מועדף

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה (1512)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (1399)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה שנתית לחברה מתחילה (5952)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה שנתית לחברה מתחילה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הטבות מס למפעל מוטב שהוא מתקן תיירותי ללינה (900)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הטבות מס למפעל מוטב שהוא מתקן תיירותי ללינה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות (1485)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות (1385)

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כרטיס עובד ובקשה להקלה ותיאום במס לגמלאים (101)

הורידו עכשיו ובחינם טופס כרטיס עובד ובקשה להקלה ותיאום במס לגמלאים (101)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס פירוט השקעות מזכות בשנת המס (טופס 5952)

הורידו עכשיו ובחינם טופס פירוט השקעות מזכות בשנת המס

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה