תוצאות חיפוש מאגר חוזים וטפסים

 

טופס תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס עדכון פרטים והצהרות הקבלן - ליחיד

הורידו עכשיו ובחינם טופס עדכון פרטים והצהרות הקבלן

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני לשנים 20/2019 - משרד הבינוי והשיכון

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - יחיד

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר סיווג - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר סיווג

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה בקשה להעלאת סיווג רגיל - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה בקשה להעלאת סיווג רגיל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות - רשם הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס תצהיר קבלן - רשם הקבלנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס תצהיר קבלן - רשם הקבלנים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל 16 / אדם שמונה לו אפוטרופוס

הורידו עכשיו ובחינם טופס כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל 16 /

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין - רשות האוכלוסין וההגירה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטרי - רשות האוכלוסין וההגירה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטרי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרת בריאות לקבלת רישיון לכלי ירי - המשרד לביטחון פנים

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרת בריאות לקבלת רישיון לכלי ירי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הסמכת מורשה חתימה כנציג מוסד במערכת יעל"ה של וועדת העיזבונות

הורידו עכשיו ובחינם טופס הסמכת מורשה חתימה כנציג מוסד במערכת יעל"ה של וועדת העיזבונות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הצהרה על יבוא אישי של טובין (130) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה על יבוא אישי של טובין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה (1512) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה