תוצאות חיפוש מאגר חוזים וטפסים

 

טופס הצהרה ודיווח על תרומות שניתנו לאדם אחר (1217) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס הצהרה ודיווח על תרומות שניתנו לאדם אחר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשת הצהרה על נטישת טובין (17) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשת הצהרה על נטישת טובין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הגשת בקשה לשינוי מרחב תכנון

הורידו עכשיו ובחינם טופס הגשת בקשה לשינוי מרחב תכנון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לרישום רכב מנועי או ציוד הנדסי (23) - רשות המסים בישראל

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לרישום רכב מנועי או ציוד הנדסי (23)

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס הכרת וזיהוי הלקוח - הממונה על נותני שירות עסקי

הורידו עכשיו ובחינם טופס הכרת וזיהוי הלקוח - הממונה על נותני שירות עסקי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית חיפה

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית חיפה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית ראשון לציון

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית ראשון לציון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית חולון

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקבלת הנחה כללית מארנונה - עיריית חולון

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה להקפאת דיווח (823)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה להקפאת דיווח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לסגירת עסק במע"מ (18)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לסגירת עסק במע"מ

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לעדכון פרטי עוסק (822)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לעדכון פרטי עוסק

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפטור חלקי או מלא ממס הכנסה לתושבי חוץ (114)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפטור חלקי או מלא ממס הכנסה לתושבי חוץ

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לפתיחת מחסן רשוי (460)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לפתיחת מחסן רשוי

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (10)

הורידו עכשיו ובחינם טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה