עבירת איומים: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הואשמתם בעבירת איומים? זומנתם לחקירה בעקבות איומים? צריכים ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי?


עבירת האיומים היא עבירה פלילית המבוצעת למטרת הפחדת הקורבן, הטלת אימה וגרימת חשש לפגיעה בביטחונו האישי, וזאת ללא קשר לשאלה האם הפגיעה המרומזת באיומים תתממש או לא. מעשי ההפחדה יכולים להתייחס לחייו של הקורבן, לקניינו, לגופו, למצבו הבריאותי, לשמו הטוב, לחירותו ועוד. אולם לא כל אמירה מאיימת או התבטאות מעוררת אימה ייחשבו לאיומים לפי חוק העונשין.


כדי להוכיח את יסודות עבירת האיומים, יש להוכיח את היסוד העובדתי, כלומר שמבצע העבירה אכן איים לפגוע בגופו, בחייו, בפרנסתו או בשמו הטוב של הקורבן. כמו כן יש להוכיח את היסוד הנפשי, כלומר שמעשיו של מבצע העבירה אכן בוצעו במטרה להקניט את הקורבן או לגרום לו לחשש ממשי. עונשו של אדם המורשע בעבירות איומים עלול להיות מאסר בפועל למשך שלוש שנים.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט פלילי ועבירות איומים. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.