שומות: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

השומה שנקבעה לא הוגשה בזמן? השומה גבוהה מדי? מגיע לך פטור?


אחד המרכיבים החשובים ביותר בקביעת שיעור המס הינו קביעת שומת המס על ידי הרשות המפקחת. קביעת השומה הינה למעשה החלטה שלטונית של הגוף האחראי על גביית המס ובמסגרתה נבדק הנכס ושיעור המס שיש לשלם בגינו. שומות מס נפוצות בישראל הינן שומת מס הכנסה, שומת מס רכישה, שומת מס שבח, שומה לפי מיטב השפיטה, שומת מע"מ ועוד.


פעמים רבות, אזרחים טוענים כי שומת המס אשר נקבעה להם איננה תואמת את החוק בנסיבות המקרה. במידה ואתם חושבים ששומת המס שנקבעה לכם לא הוערכה כנדרש, ניתן לערער על כך לגוף המתאים או לערכאות המשפטיות. ערעור זה חייב להיות בהתאם לקבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין המתמחים בדיני השומות. מדריך עורכי הדין מאפשר הגשת פנייה, ללא התחייבות, למשרדי עורכי דין שזהו תחום עיסוקם.