מיסוי נאמנויות: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

יש ברשותכם נכס בנאמנות? צריכים ייעוץ משפטי בנוגע לחובות המיסוי על הנכס?


הסדרת נאמנות לנכס משמעותה העברת נכס מידי בעליו לידי נאמן, אשר יופקד על אחזקתו וכן יקבל עליו זכויות ויכולת השפעה. הסדרת נאמנות לנכס היא בעלת תוקף משפטי, והיא מתבצעת בין השאר כדי ליצור נתק בין הבעלים לבין הנכס לשם צורכי מס, הגנה מפני עיקולים, הבטחת חלוקת רכוש ראויה ועוד.


נכס המצוי בנאמנות מחייב תשלום מיסים על הרווחים ממנו. לשם מיסוי נכסים בנאמנות, החוק מבחין בין שלושה צדדים: יוצר הנאמנות, שהוא בעליו המקוריים של הנכס, הנאמן שהופקד על החזקת הנכס בנאמנות, והנהנה, שהוא בעל זכות ההנאה מהכנסות הנכס שבנאמנות באופן ישיר או עקיף. מתוך הבחנות אלה נגזרות חובות תשלומי המיסים ולכן יש להבין את מעמד כל אחד מהצדדים וחובותיו במסגרת הסדר הנאמנות על פי החוק.


לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מיסים ומיסוי נאמנויות. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות.