עמידר דיור ציבורי: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

זכאים לדיור ציבורי? מעוניינים לבדוק האם אתם עומדים בתנאי הזכאות? זקוקים לייעוץ משפטי?

 

זכאות לדיור ציבורי נקבעת לפי קריטריונים שהגדיר משרד הבינוי והשיכון, כשהדירות מופקדות בידי חברות מאכלסות שפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון כדי לאכלס את הדירות בזכאים העומדים בתנאים. מאחר שמלאי הדירות המיועדות לשכירות בדיור הציבורי מצומצם ביותר, הוא מיועד בעיקר לזכאים שסובלים ממצוקה תפקודית וכלכלית. האחריות לניהול הדירות בדיור הציבורי ולתחזוקתן מצויה באחריות של מספר חברות ממשלתיות כאשר המרכזית שבהן היא חברת עמידר. הדיירים בדיור הציבורי חתומים על הסכמים של שכירות מוגנת מול חברת עמידר ומוטלות עליהם חובות וזכויות שונות. 

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בעמידר דיור ציבורי. בחרו עורכי דין ושלחו פניה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.