שינוי יעוד: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

מעוניין לבדוק שינוי ייעוד של קרקע? שינויי ייעוד הביא להפשרת הקרקע? זקוק לייעוץ משפטי?

 

מנהל מקרקעי ישראל, וגורמים ציבוריים נוספים, מאשרים את תוכניות המתאר הארציות. תוכניות אלו הינן התוכניות הקובעות את ייעודן של קרקעות שונות. לכל קרקע ישנו ייעוד על בסיס תוכנית המתאר כגון קרקע לחקלאות, לתיירות, לתעשייה, למגורים ועוד. שינוי ייעוד הינו שינוי המטרה של הקרקע על בסיס תוכנית המתאר הרלבנטית. פעמים רבות, שינוי יעודה של הקרקע מביא לשינוי בערכה. במקרים אלו, יידרשו בעלי הקרקע, או החוכרים לדורות, לשאת בתשלום היטל השבחה בעת מימוש הזכויות. היטל ההשבחה נקבע לאחר בדיקה של שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית. ניתן לערער על החלטתו של שמאי זה על ידי הצגת שומה מטעם בעל הקרקע.

 

לרשותך משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מקרקעין ושינוי ייעוד קרקעות. בחר עורכי דין ושלח פניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין.