רישום קבלנים: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הקבלן לא היה רשום בפנקס הקבלנים? מעוניינים להגיש תלונה? רוצים ייעוץ משפטי?

עבודות קבלניות בתחומי הבניה וההנדסה האזרחית הינם מוצרים אשר תמורתם הינה בשיעור גבוה. המחוקק הכיר בכך שיש לפקח על פעילותם של הקבלנים שכן מדובר במשימה הדורשת מומחיות בענף הנוגע לחיי אדם ולרכוש רב. פעילותם של הקבלנים בישראל מוגדרת במסגרת שורה של חוקים ותקנות ונתונה לפיקוחו של רשם הקבלנים. סמכויות רשם הקבלנים, ואופן הניהול של רישום קבלנים בפנקס הקבלנים, מוסדרים בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. בעת ביצוע עסקה במקרקעין, מומלץ כי כל המעורבים בעסקה יבדקו היטב האם הקבלן אשר מתקשר עימם רשום כדין בפנקס הקבלנים.


לרשותך משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מקרקעין ורישום קבלנים. בחר עורכי דין ושלח פניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין.