הסדר מקרקעין: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הסדר מקרקעין הוא הליך להסדרת מקרקעין לא מוסדרים בישראל, המהווים אחוזים בודדים מהקרקעות במדינה. ההליך מתבצע בהתאם לפקודת הסדר זכויות בחוק המנדטורי, ובמסגרתו נקבעת הבעלות על הקרקע באמצעות מדידה ומיפוי של כל חלקה וחלקה. הליך הסדר מקרקעין נמשך מספר שנים בניהולו של פקיד הסדר מקרקעין באחת מלשכות הסדר מקרקעין המצויות בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע ובנצרת.


בהתאם לחוק המקרקעין, בסיומו של ההליך נרשמת הקרקע בפנקס הזכויות וממועד זה רישום המקרקעין והבעלים מהווים ראיה חלוטה. לעתים מוגשת תביעה סותרת לגבי זכויות הבעלות על הקרקע במהלך הסדר המקרקעין, ובמקרה כזה יעביר פקיד ההסדר את ההכרעה לבית המשפט המחוזי. אם התביעה הסותרת אינה מתנהלת בין שני אזרחים אלא בין המדינה לבין אזרח הטוען כי אדמתו הופקעה, כאשר יש צורך להכריע בעניין חוקיות ההפקעה, יוחלט בהתאם לנסיבות האם הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי או לבג"צ.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מקרקעין והסדר מקרקעין. בחרו עורכי דין ושלחו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.