צו הפסקה מנהלי: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

איך ניתן להתמודד עם צו הפסקה מנהלי לעצירת עבודות בנייה? זקוקים לייעוץ משפטי?


כאשר עבודות בנייה מתבצעות ללא היתר בנייה מתאים או תוך חריגות מתוכנית או היתר שניתנו, או כאשר מתבצע שימוש חורג ואסור בנכס או במקרקעין, חוק התכנון והבניה מאפשר לוועדה המקומית או הוועדה המחוזית ברשות המקומית להורות על הפסקת הבנייה לאלתר. זאת באמצעות הוצאת צו הפסקה מנהלי.


תוקפו של צו הפסקה מנהלי ניתן ל-30 יום, ולאחר מכן יפקע, אלא אם כן יאושר על ידי בית המשפט. אם עבודות הבנייה נמשכות גם לאחר שיצא צו הפסקה מנהלי, הוועדה המקומית או המחוזית רשאיות להוציא צו להריסת כל העבודות שנבנו לאחר מועד הוצאת צו ההפסקה המנהלי.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מקרקעין וצו הפסקה מנהלי. בחרו עורך דין ושלחו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.