ירושת נחלה במושב: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

רוצים להוריש נחלה במושב? מעוניינים לערוך צוואה לצורך הורשת הנחלה, למנות בן ממשיך או לפצל את הנחלה?

 

לפי קביעת רשות מקרקעי ישראל, הורים רשאים להעביר את זכויותיהם בנחלה חקלאית לילד אחד בלבד. על ההורים להחליט מראש מי יקבל את הזכויות הבלעדיות במשק, וזאת באמצעות עריכת צוואה או מינוי בן ממשיך.


כמו כן, במקרים רבים נערכים הסכמים משפחתיים אשר קובעים מה יהיה הפיצוי שיקבלו יתר הילדים, אם על ידי ההורים או על ידי הילד שקיבל את הזכויות בנחלה. נוסף על כך, במקרים מסוימים ניתן לפצל את הנחלה, ובאופן זה לדאוג שילד נוסף יוכל לקבל חלק מהזכויות בנחלה.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני מקרקעין וירושת נחלות. בחרו עורכי דין ושלחו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.