אתיקה מקצועית: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

רוצים להתלונן או לתבוע על הפרת אתיקה מקצועית? צריכים להתגונן מתלונה שהוגשה נגדכם על הפרת כללי האתיקה?


עורכי דין או רואי חשבון מחויבים לעמוד בכללי האתיקה המקצועית במקביל לחובות החוקיות המוטלות עליהם. כללי האתיקה מפרטים את החובות המוסריות החלות על בעלי המקצוע כלפי לקוחותיהם והציבור, כמו גם התנהלותם המקצועית מול קולגות, ומהווים קוד מוסרי במטרה לשמר את יחסי האמון של הציבור מולם.


כאשר כללי האתיקה מופרים ניתן להגיש תלונה בטענה של עבירה על תקנון לשכת רואי החשבון או לשכת עורכי הדין. תלונה כנגד עורך דין תוגש לוועדות האתיקה ותלונה כנגד רואה חשבון תוגש לבית הדין של הלשכה. גופים אלו מוסמכים להטיל ענישה משמעתית כגון הפקעת החברות, נזיפה וקנסות כספיים.


כמו כן, לקוחות זכאים לתבוע פיצויים בבתי המשפט עקב הפרת החובות המקצועיות, הפרת חובה חקוקה, תרמית או רשלנות מקצועית.


אם אתם מעוניינים לתבוע בגין הפרת אתיקה מקצועית, תוכלו לעשות זאת בעזרת עורכי הדין באתר. הפנייה למשרדי עורכי הדין היא ללא התחייבות, לא מצדכם ולא מצד עורכי הדין.