BDI - רישום שלילי בי די איי: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

רוצים למחוק או לתקן רישום שלילי ב-BDI? מחפשים ייעוץ משפטי בנוגע לרישום שלילי בי די איי?

 

מידע שלילי שנאגר במאגרי המידע אשר אוספים ומעבדים את כל הנתונים בנוגע להתנהלותו הכלכלית של כל אדם בישראל, עלול להצביע על אי עמידה בתשלום חובות והתחייבויות, תיקי הוצאה לפועל שנפתחו, הליכי פשיטת רגל, חובות לחברות אשראי וגופים פיננסיים וכדומה.


רישום שלילי בבי די איי מועבר לבנקים וגופים למתן אשראי, למקומות עבודה ולספקים, ועלול לפגוע באפשרות לקבל אשראי, הלוואה, משכנתא וכדומה. ישנם מצבים שבהם ניתן לפעול למחיקת הרישום השלילי או לתיקון רישום שלילי שגוי.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט אזרחי ובהתמודדות עם רישום שלילי BDI. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.