ויזה למומחים זרים - visa expert: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

מעוניינים להוציא ויזה להעסקת מומחה זר בישראל? צריכים ייעוץ משפטי?


כדי להעסיק בישראל מומחה שאינו תושב ישראל, בין שהמעסיק הוא ישראלי או חברה בינלאומית, תחילה יש להסדיר עבורו ויזת עבודה ושהייה בישראל. העסקת מומחה זר מבלי שיקבל קודם לכן אשרת ב-1 בדרכונו מהווה עבירה פלילית, והמעסיק יהיה צפוי לקנסות ועונשים פליליים. כמו כן, המומחה הזר יגורש מהארץ ולא יוכל לשוב לישראל במשך עשר שנים.


לצורך העסקת מומחה זר בישראל, יש להגיש בקשה להיתר העסקה ברשות האוכלוסין וההגירה, וכן להנפיק רישיון עבודה ב-1. לגבי מומחים זרים שהם אזרחי מדינה אשר אינה נדרשת לוויזת ביקור בישראל, וצפויים לעבוד בישראל במשך תקופה קצרה של עד 45 ימים לאורך השנה, ניתן לקבל ויזה באמצעות הליך מזורז ולהנפיק את רישיון העבודה גם לאחר ההגעה לארץ.


לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט מנהלי והשגת אשרה למומחים זרים. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.