הגנה על פטנט: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

רוצים למנוע שימוש אסור בפטנט? מעוניינים להגן על הפטנט שרשמתם?


פטנט הוא אמצעי משפטי הניתן לזמן קצוב על ידי המדינה לצורך הגנה על המצאה. הפטנט מאפשר למנוע שימוש לא מורשה בהמצאה המוגנת לתקופה מוגבלת, בתמורה לחשיפתה לרשות הציבור במעד סיומה של התקופה הקצובה.


ההגנה הניתנת לפטנט במסגרת דיני הקניין הרוחני מתאפשרת רק לאחר שהוגשה ונרשמה בקשה לרישום הפטנט. לא ניתן להגן על רעיונות או המצאות שלא נרשמו כפטנטים, אשר יהפכו לנחלת הכלל מרגע חשיפתם מבלי שניתן יהיה להגן עליהם, אלא רק באמצעות ההגנה הניתנת לפטנטים רשומים.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בתחום קניין רוחני והגנה על פטנטים מכל רחבי הארץ. אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי ראשוני, מדריך עורכי הדין מאפשר פנייה אל עורכי הדין ללא כל התחייבות מצדכם או מצד עורכי הדין.