העסקת עובדים זרים שלא כחוק: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הוגש נגדכם כתב אישום פלילי עקב העסקת עובד זר ללא היתר? הוטל עליכם קנס כספי בעקבות העסקת עובד זר בניגוד לדין? זקוקים לייעוץ משפטי בגין העסקת עובדים זרים שלא כחוק?


חוק עובדים זרים קובע כי ניתן להעסיק עובד זר רק אם יש לו ויזת עבודה בתחום שבו הוא מועסק ואצל מעסיק ספציפי. מלבד זאת החוק מחייב מעסיקים לערוך חוזה עבודה בשפה שבה דובר העובד הזר, למסור לעובד העתק של החוזה, לדאוג לתלושי שכר ולמגורים הולמים ועוד.


העסקת עובדים זרים בניגוד לתנאי החוק מהווה עבירה פלילית. מי שמעסיק עובד זר שלא כדין חשוף לעונשים כגון קנס מינהלי בסכום מינימלי של 5,000 שקלים, והליכים פליליים שבסופם הוא עלול להישלח אף למאסר או שיוטל עליו קנס נוסף בסכומים גבוהים. העונשים ייקבעו בהתאם לחומרת העבירה והיקפה, ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בכל מקרה של אישום בגין העסקת עובדים זרים בניגוד לחוק.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בהעסקת עובדים זרים שלא כחוק. בחרו עורכי דין ושלחו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.