הרמת מסך: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הרמת מסך? תביעה ישירה נגד בעלי המניות? מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי?
החברה הינה אישיות משפטית נפרדת אשר איננה מטילה חובות על בעלי מניותיה. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולהגיש תביעה באופן ישיר נגד בעליה. דוקטרינת הרמת המסך נדונה פעמים רבות בפסיקת בתי המשפט בישראל. על פי רוב, נטל ההוכחה לכך שמתקיימים התנאים להרמת מסך ההתאגדות מוטל על כתפיו של הטוען לכך. עורכי דין העוסקים בדיני החברות יכולים להעניק לכם ייעוץ משפטי, בין אם מדובר בטענות להרמת מסך במידה ואתם התובעים, ובין אם עסקינן בטענות למניעת הרמת מסך במידה ואתם בעלי המניות.

 

לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט המסחרי והרמת מסך התאגדות. בחרו עורכי דין והגישו פניה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.