הסכם סודיות: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

מהו הסכם סודיות? האם ניתן להפר אותו במקרה של מעשים פליליים? מהם החוקים החלים על הסכם סודיות?


חוזה אשר נחתם בין צדדים לשם שמירת סודיות הינו חוזה הקובע כי פרטים מסוימים שיחשפו בין הצדדים לאחר החתימה על החוזה לא יגיעו לגורמים שלישיים או גורמים מוגדרים בחוזה. דוגמא לחוזה שמירת סודיות הינה הסכם שמירת סודיות הנחתם במעמד החתימה על חוזה עבודה. על פי רוב, חוזה לשמירת סודיות כולל גם פרטים לגבי הסנקציה שניתן להפעיל בגין הפרתו.


מדריך עורכי הדין מעמיד לרשותכם שורה של משרדי עורכי דין מובילים העוסקים בדיני החוזים ובעריכת הסכמים לשמירת סודיות. כמו כן, עורכי דין אלו מתמצאים גם בייצוג צדדים אשר נטען כנגדם כי הפרו את הסכם הסודיות עליו היו חתומים. באמצעות האתר תוכלו להגיש לעורכי דין אלו פניה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.