חוזים: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

הולכים לחתום על חוזה? הצד השני הפר את החוזה? זקוקים לייעוץ משפטי? רוצים שעורך דין יעבור על החוזה?


חוזה הוא מסמך משפטי אשר מעגן הסכמה בין שני צדדים בנוגע לסוגיה מסוימת. בין סוגי החוזים השונים ניתן למנות חוזי מכר, חוזה מסחרי, חוזה הפצה, חוזה לשמירת סודיות, חוזה תיווך וכדומה. מערכת המשפט מתייחסת לחוזים במגוון רחב של חוקים אשר העיקרי מביניהם הינו חוק החוזים. חוק החוזים קובע כיצד יש לערוך חוזה ומהן העילות בגינן ניתן לבטל חוזה או סעיפים ממנו. במידה ושני צדדים חתומים על חוזה, חזקה עליהם כי חתמו הם על החוזה מתוך רצון חופשי וגמירות דעת. הלכה פסוקה היא כי הצד הטוען לביטול החוזה צריך להוכיח בבית המשפט את העילות אשר בגינן יש לבטל את החוזה (לשיטתו).

 

לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט מסחרי וחוזים. בחרו עורכי דין והגישו פניה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.