הפרת חוזה: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

נגרמו לכם נזקים עקב הפרת חוזה? רוצים לתבוע פיצויים כספיים מהצד שהפר את החוזה? מעוניינים בקבלת ייעוץ מעורך דין?


חוזה מסחרי נועד להגן על האינטרסים ולהגדיר את אופן ההתקשרות בין הצדדים החתומים עליו, אשר רשאים גם לקבוע בו את התנאים להפרתו ואת הפיצויים הכספיים המוסכמים בגין ההפרה, כל עוד בית המשפט לא יראה בהם כפיצויים בלתי סבירים.


מי שנגרם לו נזק בעקבות הפרת החוזה זכאי לקבל סעד כספי, אשר נועד להשיב את המצב לקדמותו ולשקף את התועלת הכלכלית שהיה מרוויח אילו החוזה היה מתקיים כלשונו, ולכסות את מלוא הנזק שנגרם לו.


לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט מסחרי ובדיני חוזים. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.