מוגבל באמצעים: בחר עורכי דין ושלח הודעה ללא התחייבות

מיהו חייב מוגבל באמצעים? מהן המוגבלות המוטלות על חייבים אלו? אימתי יוכרז חייב כמוגבל באמצעים?

חייבים אשר אינם מסוגלים, בפרקי הזמן המרביים, לפרוע את חובותיהם, יכולים לפנות אל מסלול של חייב מוגבל באמצעים. על פי רוב, חייב מוגבל באמצעים מתאים במקרים בהם מספר נושים רודפים אחרי החייב ואין הוא זכאי, לאור כושר פרעון נמוך, לאיחוד תיקים. בניגוד לאיחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים יכול להיות גם חייב אשר נפתח כנגדו תיק אחד בלבד. להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים ישנן משמעויות רבות - איחוד תיקי החייב, עיכוב הליכי גבייה, עיכוב יציאתו של החייב מהארץ, הכרזה על החייב כמוגבל (על פי הגדרת חוק שיקים ללא כיסוי) ועוד.

 

לרשותך משרדי עורכי דין העוסקים בהוצאה לפועל וחייב מוגבל באמצעים. בחר עורכי דין ושלח פניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין.