בעשור האחרון, תופעת חלוקת דירות גברה, בעיקר במרכז המדינה. המטרה בחלוקה זו היא להגדיל את הכנסות הבעלים מהדירה. שכן, כעת הוא יכול להשכירה לשניים או שלושה דיירים במקום לדייר אחד. מאחר שבמרכז המדינה הביקוש לדירות גדול על ההיצע, רבים מתפשרים ושוכרים את הדירות המחולקות, על אף שלעיתים הן קטנות וצפופות. חשוב להבהיר שבעל נכס המבקש לחלק את דירתו למספר יחידות נפרדות, צריך לקבל על כך אישור מועדת התכנון והבניה המקומית. במידה שהדירה חולקה ללא אישור, בעל הנכס יכול להיות מורשע בפלילים. דוגמא לכך ניתן לראות בפסק הדין דנא.


יש לכם שאלה?
פורום מקרקעין
פורום פלילי
פורום ליקויי בניה

 

במקרה דנן, הוכרע דינם של נאשמים בעבירה של חלוקת דירה ללא היתר כדין, בניגוד לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965. טרם הגשת כתב האישום, מפקח מטעם עיריית גבעתיים ביקר בדירה בבעלות הנאשמים. המפקח צילם את שראה ומתמונותיו עלה שבכניסה לדירה הוצבה דלת אחת ואחריה מבואה שהובילה לשלוש כניסות. כל אחת מכניסות אלו הובילה ליחידת מגורים שכללה חדר שינה, מטבחון, מקלחת ושירותים. לכל אחת מהיחידות היה מונה חשמל נפרד.


הנאשמים כפרו באשמה וטענו שהעבודות שבוצעו היו בגדר שינוי פנימי בדירה שלא הצריך היתר לפי החוק. בנוסף, הודגש שלא הייתה חריגה משטח הדירה.


הכרעה


בפתח הדיון, השופט הבהיר שגם לו השיפוץ בדירה היה בגדר שינוי פנימי, היה על הנאשמים לקבל היתר. שכן, על פי חוק התכנון והבניה, בביצוע שינוי פנימי בדירה אין צורך בקבלת היתר בניה. אבל, לכלל זה חריג ולפיו, תוספת של שטח מרפסת שנסגרה או תוספת יחידות דיור בתוך הנכס מחייב קבלת היתר. כלומר, שינוי המוביל להוספת יחידות דיור מחייב את מבצעיו בקבלת היתר בניה.


לאחר עיון בצילומים, השופט קבע שאכן הוספו יחידות דיור בדירה. כלומר, שלא היה מדובר ביחידת מגורים אחת בה היו מספר חדרי שינה ומקלחונים, כטענת הנאשמים. זאת לאור העובדה שבפתח כל אחת מהיחידות הייתה דלת פלדה ושעון חשמל. בנוסף, היו שלושה פעמוני כניסה ומטבחונים נפרדים. כמו כן, כל יחידה הושכרה לאדם אחר, מה שיצר "הכבדה סביבתית" על השכנים שגרו בבניין.


לאור האמור לעיל, השופט קבע שהשינויים שהנאשמים ביצעו בדירה עלו לכדי הוספת יחידות דיור, מבלי שהתקבל לכך היתר כנדרש בחוק ולכן, הם הורשעו בביצוע העבירה בה הואשמו.