ישנם מקרים בהם שניים או יותר אנשים מבצעים יחדיו עבירה פלילית. על מנת להרשיע אותם בביצוע העבירה, יש להוכיח שכל אחד מהם ביצע אותה ואין לראות אותם כישות אחת. כך גם לעניין העונש – יש לשקול את הנסיבות הפרטניות של כל אחד מהמבצעים ועל כן, לא תמיד העונש זהה. להלן דוגמא לכך.


יש לך שאלה?
פורום כתב אישום
פורום רישום פלילי

פורום פלילי
פורום אזרחות ישראלית


במקרה הבא, נגזר דינם של בעל ואישה שהורשעו בביצוע עבירות מס שונות. על פי עובדות המקרה, השניים ניהלו החל משנת 2000 ועד לשנת 2002 עסק למתן הלוואות לעובדים זרים. עבור ההלוואות נגבתה ריבית חודשית בסך 10% מגובה ההלוואה. הנאשמים הרוויחו 350 אלף ₪ מעסקם, אך לא דיווחי על כך לשלטונות המס, במטרה להתחמק מתשלום. לאחר שהנאשמים הודו בביצוע המעשים שיוחסו להם, הם הורשעו בעבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות ודיווח כוזב למס הכנסה.


גזר הדין


על מנת לקבוע את העונש של הנאשמים, השופט נדרש לבחון את שיקולי הקולא והחומרא. מצד אחד, מעשיהם פגעו בקופה הציבורית וכתוצאה מכך בכלל תושבי המדינה. מצד שני, הנאשמים הורשעו בעבירות אותן ביצעו בשנים 2000 עד 2002 ומועד הכרעת וגזר הדין היה שנים רבות לאחר מכן. השופט שוכנע שבמהלך תקופה זו, הנאשמים לא ביצעו עבירות נוספות ואף לא היה חשש שיבצעו אותן בעתיד. כמו כן, הנאשמים הביעו חרטה על מעשיהם, והשופט קבע שהיא הייתה כנה.


יתרה מזאת, הנאשמים הביעו חשש שהנאשמת 2 תגורש מהארץ לאור הרשעתה. חשש זה הובע גם בתסקיר שירות המבחן שניתן בעניינה של הנאשמת 2 וקיבל משנה תוקף לנוכח העובדה שבקשתה לקבלת אזרחות עוד לא אושרה במועד הדיון דנן. הנאשמים הדגישו שנאשמת 2 שהתה בארץ מזה 10 שנים וגירושה היה עלול לפגוע באופן בלתי מידתי בבני הזוג.


לאור שיקולים אלו, השופט החליט לאמץ את הסדר הטיעון לעניין העונש, כפי שגובש בין הצדדים. על כן, הוא חייב את הנאשם 1 לרצות חודש מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות ו-6 חודשי מאסר על תנאי. בנוסף, הנאשם נדרש לשלם קנס בסך 30 אלף ₪. באשר לנאשמת 2, השופט אימץ את דעתו של קצין שירות המבחן והחליט שלא להרשיעה, תוך חיובה לבצע 150 שעות של עבודות שירות לתועלת הציבור. כמו כן, היא נדרשה לשלם קנס בסך 10,000 ₪.