מס הכנסה הינו רשות אשר מטילה (בשם המדינה) מס על הכנסותיהם של האזרחים והחברות השונות בישראל. המס מוטל על הכנסות מגובה מסוים - בשכרו של אדם פרטי אשר מרוויח מעל לכ-6000 ₪ ומהרווחים של החברות השונות. החקיקה המסדירה את הנושא היא פקודת מס ההכנסה. חשוב לציין שהפקודה מכילה הוראות רבות כאשר מי שלא ממלא אחריהן (מה שמכונה "מעלים מס") יואשם בביצוע עבירות פליליות ועוולות אזרחיות. במקרה כזה אפשר שיוגשו נגדו העובר על פקודה זו כתבי אישום ותביעות אזרחיות.

 

יש לכם שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי
פורום דיני מיסים
פורום מעצר | מעצרים
פורום רישום פלילי
פורום משפט פלילי


אדם הטעה את רשויות המס על ידי השמטת הכנסות והוספת פרטים לדוחות של החברה בה הוא עבד. הוא גם הכניס פרטים מוטעים לדוחות של אנשים אחרים - מה שהביא לחיובם במס בגובה שונה ממה שהיו צריכים לשלם. הדבר נעשה לאור הסכם להעברת מניות שביצע הנאשם עם אנשים נוספים (אשר הועמדו לדין גם הם).

 

הנאשם היה רואה החשבון של אותה חברה ועזר לבעלי המניות לערוך את אותם דוחות מס ההכנסה של החברה בה עבד, בהם הוכנסו הפרטים המטעים. הנאשם נמצא כמי שלא ערך את הבדיקות הדרושות, ולא ציין את השמטת ההכנסות החייבות במס (מחדל). הנאשם הודה במעשים במסגרת הסדר טיעון שנחתם עימו והורשע בביצוע עבירות בניגוד לסעיף 217(4) לפקודת מס ההכנסה בנושא מסירת ידיעות לא נכונות למס הכנסה. לאחר מכן, החל הדיון בגזר הדין, היינו בחומרת העונש אשר יוטל על הנאשם. בדיון זה הביא הנאשם שלושה עדי אופי אשר העידו מטעמו ולטובתו:

  • נציבות מס ההכנסה לשעבר: טענה כי דרך הפעולה בה נקט אינה בהכרח מחייבת הגשת כתב אישום בגינה.
  • עורך דין שהינו חבר טוב של הנאשם: העיד על פעילותו החברתית הענפה של הנאשם שכללה תרומה לקהילה ועזרה לזולת. כמו כן טען, כי האירוע שבגינו הוגש כתב האישום היה נקודת משבר חד פעמים.
  • נשיא לשכת רואי החשבון לשעבר: טען, כי הנאשם הוא רואה חשבון איכותי, שעושה עבודתו ביסודיות וכהלכה, וביושרה מקצועית. הנאשם לדידו טעה, מצוי במצב נפשי קשה עקב כך, ואין למצות איתו את הדין.

נוסף לכך, הגיש הנאשם מכתבים של אנשים שכתבו בזכותו, על תרומתו לחברה, על יושרו המקצועי ועל עבודתו הטובה. הנאשם גם ביקש להתחשב בעברו ובמידת ההשפעה הרעה של הפרשה על חייו, נפגע מעמדו הציבורי וחרב עליו כל עולמו. לכן, לאור זאת, ולאור חלקו הקטן בפרשה, ביקש הנאשם מבית המשפט, כי יקל בעונשו.

 

המדינה: יש להטיל על הנאשם עונש חמור וזאת בשל היותו רואה חשבון


מנגד, התביעה טענה טיעונים שונים לפיהם יש להטיל על הנאשם עונש חמור. אמנם הנאשם לא היה חלק מתכנון העסקה או מהוצאתה לפועל, אך יש לו השפעה ישירה ורבה על התוצאה של ההטעיה שבוצעה. הוא הפר את חובת האמון שלו כלפי מדינת ישראל, אמון שניתן בו במהלך שקיבל את הרישיון לעבודה כרואה חשבון. בעקבות המחדל של הנאשם מלבדוק את אמיתות הפרטים, הוגשו דוחות מוטעים, החברה לא שילמה את המס שהיה עליה לשלם וכך נפגעה קופת המדינה.

 

המאשימה (היינו המדינה) עמדה על חומרתן של עבירות המס ועל מעמדם של עברייני הצווארון הלבן כזהה למעמדם של שאר העבריינים. לצד זאת, הסכימה התביעה, כי יש לקצוב לנאשם עונש מופחת ואין למצות עימו את מלוא הדין. זאת מאחר שמדובר בעסקה אחת שלא תוכננה על ידי הנאשם, מאחר שהוא הודה במעשה, ומאחר שאין לו עבר פלילי והוא אדם פעיל ציבורית וחברתית. לכן ביקשה התביעה להטיל עליו עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בלבד.

 

בית המשפט עמד על טיב העבירות בהן הואשם הנאשם - עבירות מהותיות ולא טכניות גרידא. עריכת הדוחות היא חלק אינטגראלי ומהותי מתפקידו של רואה החשבון, ואותו נדרש הנאשם לבצע כהלכה ולערוך את כל הבדיקות הדרושות, ולא להיתלות בטענה שהמידע התקבל מאחרים ואין לו כל אחריות בשל כך. הוא הטעה את רשויות המס שסמכו על דיווחיו ולא ערכו בדיקות נוספות בשל כך כי היותו רואה חשבון מהווה ראייה לנכונות דבריו כמעידים על המצב החשבונאי האמיתי. הנאשם ביצע מחדל, וגם אם טעה, עליו להיענש בשל כך שפגע באמון שהמדינה נתנה בו. למרות כל זאת הסכים בית המשפט להתחשב בנתוניו של הנאשם ובהודאתו, בנזק שנגרם לו ובחרטה שהביע. לכן, הוטל עלו עונש מאסר על תנאי וקנס.


לסיכום,

 

אדם הנאשם בעבירות צווארון לבן הוא בדרך כלל אדם ממעמד בינוני גבוה, אשר מבצע פעולות הפוגעות באנשים רבים. לכן, בית המשפט יבחן את המקרה בהתחשב בנסיבותיו ויטיל את העונש הראוי.
 


עודכן ב: 05/11/2012