כל אדם אשר מנהל עסק מחויב בביצוע החובות המוטלות עליו על פי דין בכל הנוגע לדיווחים השוטפים על ההכנסות ועל התקבולים המתקבלים בעסקו. אי עמדה בחובות אלה יכולה לעלות כדי עבירה פלילית. עם זאת, לעיתים בעלי עסקים מבצעים עבירות כגון דא בגין מצוקה כלכלית. להלן דוגמא למקרה כאמור. בגזר הדין אשר יוצג להלן, בית המשפט התחשב בכך שהנאשם ניהל את העסק באחת מתקופות השפל בחייו, ולכן גם הענישה הייתה מקלה באופן יחסי.

 

יש לכם שאלה?

פורום כתב אישום

פורום רישום פלילי

פורום מעצר


כנגד הנאשם דנן הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירות של אי ניהול רשומות ופנקסי חשבונות, אי רישום תקבולים, אי הגשת דוחות ושימוש במרמה ותחבולה על מנת להתחמק ממס. על פי עובדות כתב האישום, בשנת 2002 הנאשם ניהל והפעיל חניון כלי רכב בחוף מציצים בתל אביב, ולא ניהל פקסים ורשומות לגבי התקבולים שתקבלו. בכל אותה תקופה, הנאשם לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו, וכל זאת בעורמה ותחבולה. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום והורשע בביצוע העבירות.


הטיעונים לעונש


הפרקליטות ביקשה להחמיר את עונשו של הנאשם, וזאת בהתייחס להתנהגותו של האחרון שכל כולה הייתה "זלזול מתמשך בחוק". נטען כי הנאשם ביצע עבירת מחדל של אי דיווח ואי תשלום מס, מחדל אותו לא הסיר כלל גם עד ליום מתן גזר הדין. אי לכך, הפרקליטות עתרה לעונש של מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס.


סנגורו של הנאשם ביקש להתחשב בנסיבותיו האישיות של מרשו. לטענתו, הנאשם אינו עבריין והוא פעל בדרך זו רק במהלך שנת 2002, שנה בה היה נתון במצב נפשי קשה על רקע התמכרותו לסמים. הסנגור הוסיף כי הנאשם הגיע למועד גזר הדין בתור אדם חסר כל רכוש, ולאור העובדה שחלף זמן רב מביצוע העבירה, הוא ביקש להימנע מגזירת מאסר בפועל. לטענתו, שליחתו של הנאשם לכלא הייתה עלולה לסכל את ניסיונותיו לשקם את חייו ולהיגמל מסמים.


גזר דינו של בית המשפט


בית המשפט ציין כי הסנגור הצליח להצביע על הנסיבות האישיות של הנאשם, ולהסביר כיצד הנאשם מצא עצמו מורשע בעבירה חמורה זו. בגזר הדין נקבע כי נראה שהתמכרותו של הנאשם לסמים גרמה לו לנהל את החניון מבלי לחשוב כלל על החובות הנלווים של ניהול העסק. שיקולים מסוג זה השפיעו בצורה ישירה על גזר הדין, ולכיוון המקל.


בית המשפט ציין כי אין להתעלם מהעובדה שהנאשם ניהל עסק מצליח במשך שנה שלמה ולא רשם מעולם את הכנסותיו או התקבולים אותם קיבל. כמו כן, הודגש כי במשך שנה תמימה הנאשם לא מילא אחר החובות המינימאליים שמטיל החוק, ומדובר היה בהתנהגות שיטתית. זאת ועוד, "גם בכל השנים שחלפו מאז, הנאשם לא הסיר את המחדלים ולא שילם את המגיע לרשויות המדינה. נכון, אין בידי המדינה מידע מדויק על היקף הסכומים שהנאשם מנע מהמדינה, אולם דבר זה נובע באופן בלעדי מאי הרישום שביצע הנאשם", נכתב בגזר הדין.


בתי המשפט נוהגים להחמיר עם עברייני המס, וזאת במטרה לשלוח מסר תקיף כי מי שפוגע בקופה הציבורית, יש להתייחס אליו כשודד כספים שלא שייכים לו. לעבירות הכלכליות יש להתייחס בחומרה, וזאת בשל הערך הקשה של הפגיעה בשוויון הנשיאה בנטל החובות. עבירות מס אינן פוגעות רק במצבם הכלכלי של תושבי המדינה, אלא הן פוגעות בתחושת האחריות שיש לכלל האזרחים במדינה.


לסיכום, בעניינו הספציפי של הנאשם, נקבע כי היו מספר רב של שיקולים לטובת הקלה בעונשו. למרות זאת, בית המשפט קבע כי לא היה ניתן לפטור את האחרון מאחריות ולהטיל עליו עונש שאינו הולם כלל את המעשים אותם ביצע. בית המשפט גזר על הנאשם 8 חודשי ממאסר בפועל ו-12 חודשי מאסר על תנאי. למרות זאת, ובשים לב למצבו הכלכלי של הנאשם, בית המשפט נמנע מלגזור על הנאשם עונש של קנס, והסתפק בהתחייבות על סך 5,000 ₪ לא לעבור אחת מן העבירות בהן הורשע במשך 3 שנים.

 


עודכן ב: 16/10/2012