זכות הגישה לערכאות הוכרה על ידי בתי המשפט כזכות חוקתית על חוקית, הנובעת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. המשמעות של זכות זו היא כי על בית המשפט, כמו גם על מוסדות המדינה האחרים, לאפשר לאזרחים גישה חופשית לערכאות מערכת המשפט, ולתת להם את יומם בבית המשפט, כלומר, את האפשרות להגן על עצמם בהליכים אזרחיים ופליליים.

 

על אף חלותה הרחבה של הזכות, בתי המשפט דורשים כי היישום שלה יהיה מידתי. במקרה שלהלן נידונה האפשרות להעלות טענות שאינן מן העניין במסגרת תביעת רשות מקומית לתשלום חובות ארנונה.

 

יש לכם שאלה?

פורום ארנונה

פורום תביעה אזרחית

 

התובעת, עיריית הרצליה, הגישה תביעה כנגד הנתבעת הראשונה, שהייתה רשומה כבעלים של נכס בשטחה המוניציפאלי, בגין אי תשלום מיסים עירוניים על סך 104,391 ₪, בהם היא הייתה חייבת.

 

הנתבעת טענה כי אחיה, הנתבע השני, הוא שהחזיק בפועל באותו הנכס. בעקבות כך, התובעת הגישה כתה תביעה מתוקן, בו תבעה את האחים ביחד ולחוד.

השופט קבע דיון קדם משפט בכדי לברר את הסוגיה לגופה. בדיון שהתקיים, הנתבעים העלו שורה של טענות ארוכות שלא היו רלוונטיות לנושא התביעה ולטענות אשר הועלו נגדם בכתב האישום.

 

הכרעת בית המשפט

 

השופט ציין כי הנתבעים העלו שורה של טענות חשובות הנוגעות לבטיחות בניית הנכס, אולם בינן ובין נושא התביעה לא היה כל קשר. באופן משלים, השופט קבע כי החיוב לשאת בתשלומי הארנונה צריך לחול על כלל הציבור הנהנה מהשירותים שאותם מספקת הרשות המקומית.

 

השופט הדגיש כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות חוקתית של כל אזרח מאזרחי המדינה, אשר הייתה מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לפיה היה נכון לאפשר לנתבעים לטעון את טענותיהם בבית המשפט.

 

על אף זאת, לאור פסיקה קודמת של בית המשפט העליון, והחובה לפסוק לפיה בהתאם לסעיף 20.(ב) לחוק יסוד: השפיטה, השופט קבע כי טענות אשר היו לא מן העניין, לא היו יכולות לסייע לנתבעים בהקשר של התביעה שנידונה בפניו, וכי זכות הגישה לערכאות לא עמדה להם ולא הייתה יכולה לסייע להם במקרה זה.

 

השופט הבין כי הנתבעים ניסו לערער על החוב על ידי העלאת טענות כבדות משקל, לפיהן ייתכן היה שהנכס לא נבנה כדין בניגוד לרצונם ודרישותיהם, אולם הדרך הנכונה לערער על תשלומי הארנונה לרשות המקומית הייתה הגשת השגה על התשלומים למנהל הארנונה.

 

לסיכום, לאור הטענות הלא ענייניות אשר העלו הנתבעים, השופט קיבל את התביעה, וחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, במלוא סכום התביעה.