זהו גזר דין על עבירות מס. בפרשה ישנם שני אישומים. האישום הראשון הוא העלמת מס והנאשמים בו הם אברהם, והחברה שהוא הבעלים והמנהל שלה. שני הנאשמים הורשעו בהעלמת מס של מיליוני שקלים בגין עסקאות שלא דווחו למע"מ. הנאשמים הגישו 27 דו"חות כוזבים למס ערך מוסף על מנת להעלים את אותם עסקאות.

 

יש לכם שאלה?

פורום מעצר

פורום רישום פלילי

פורום כתב אישום


האישום השני נגע לאברהם בלבד. הוא הורשע בהוצאת חשבונית מס מבלי שהיה רשאי לכך. הנאשם היה מוציא חשבוניות מס לעוסקים שונים בשם חברת יבלא סחר, ללא ידיעת מנהל החברה. את המס שגלום בחשבוניות הוא לקח לעצמו. במסגרת הטיעונים לעונש, התביעה ביקשה להחמיר עם הנאשם. הסיבות שמנתה התביעה היון - סכום הכסף הגדול של ההונאה, וכן העובדה שהייתה כאן כוונה פלילית ברורה להונות את המדינה. התביעה דחתה את טענת הנאשם לפיה הוא פעל בהיותו מאוים. התביעה ביקשה לטעון כי אדם שפועל במשך תקופה ארוכה של שלוש שנים לא נקרא מאוים.


הנאשם ביקש הקלה בעונש מהטעמים האלה:
1) הוא הודה בעובדות כתב האישום וכן שיתף פעולה בחקירה.
2) לטענתו, יש לקזז חלק מהחוב למע"מ, עקב בקשה שלו שהוגשה לרשות המע"מ להכיר בתשומות. אכן טענה זו טרם נתבררה אך היא משפיעה על גזר הדין.
3) בדעתו לכפר על המחדל שעשה ולשלם את החוב למס ערך מוסף.
4) הנאשם היה תחת מצב של איומים ואף התלונן על כך במשטרה. לטענתו, הוא שילם את המע"מ על הסחורה, אלא שהיה נתון לאיומים מצד גורמים עבריינים בעסקי הייבוא, שלא נתנו לו את החשבוניות.
5) לנאשם אין עבר פלילי.


הדיון המשפטי


השופט בחן את מדיניות הענישה של בית המשפט בכל הנוגע לעבירות מס. ראשית, השופט מנה את ההחצנות השליליות שעבירות מס גורמות –

  1. מאחר והעלמות מס הן למעשה גזל של הקופה הציבורית, הן גורמות לגירעון בתקציב המדינה. דבר זה משפיע על היכולת של המדינה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה. אינו דומה עונשו של הגונב לאדם פרטי, לזה הגונב את כספי הציבור. הנטייה להקל ראש בעבירות מס, ולכנות אותם "צווארון לבן, היא מוטעית ביסודה. יש כאן גניבה ושוד לכל דבר ועניין.
  2. שיטת המיסוי שלמס ערך מוסף בנויה על שרשרת. בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק משלמים על הערך המוסף שקיבל המוצר. העלמת מס פוגעת בהמשך השרשרת ובשיטת המס כולה.
  3. הקהילה העסקית נפגעת מהעלמות המס. בעקבות ההעלמות נוצר אי שוויון, מאחר ואלה שמשלמים נושאים על גבם את אלה שלא משלמים את המס. התחרות העסקית כבר אינה הוגנת. התוצאות למשק הן הרסניות ביותר.
  4. הפעילות העבריינית של העלמת מס היא קלה ביותר לביצוע. מנגד, פעילות האכיפה של הרשויות היא מורכבת מאוד, ועלותה גבוהה. עובדה זו מוסיפה לגירעון בקופת המדינה.

השופט הדגיש, שהחמרה בענישה, בעיקר בעבירות בסדר גודל כזה, היא הרתעתית במהותה. מאחר והעלמת מס נתפסת בעיני הציבור כמעשה מותר, יש להחמיר בענישה למען יראו וייראו. השופט הביא פן חמור נוסף בעבירות מס – מעילה בשליחות. העוסק הוא למעשה שליח של המדינה לגבות את המס מהלקוח ולהעבירו לאוצר המדינה. כאשר הוא משלשל את סכום המס לכיסו, הוא מועל באמון הלקוח ובאמון המדינה.

 

דיון במקרה הספציפי


לאחר שהשופט סקר את המדיניות המחמירה של בתי המשפט בעבירות אלו, הוא עבר לדון במקרה הספציפי שלפניו. הנאשם העלים מס בשיעור גבוה של מיליונים, ועשה זאת בדרך של ריבוי עבירות. יתירה מזאת, הוא השתמש באישות המשפטית של חברה על מנת להצליח במעשיו. על אף שהוא הביע את נכונותו לשלם את החוב, הוא טרם עשה זאת עד למועד גזר הדין. השופט קבע כי הוא מתחשב במצבו הכלכלי והמשפחתי של הנאשם, אך על פי הפסיקה יש לתת להם משמעת פחותה.


השופט גזר על הנאשם מאסר של שמונה חודשים בפועל, ועוד שנים עשר חודשים על תנאי. כמו כן הוא השית על הנאשם קנס בגובה 150,000 שקלים. על החברה שבבעלותו הוא הטיל קנס של 50,000 שקלים. השופט נעתר לבקשת הנאשם לדחות את המאסר ב-30 יום, בכפוף להפקדת ערבויות.

 


עודכן ב: 04/11/2012