מה קורה כאשר בן משפחתכם מאבד לפתע, בשלב כלשהו של חייו, את צלילותו ואת יכולתו לקבל החלטות בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים? כיצד מושפעים בני המשפחה מאירוע בלתי צפוי זה? כיצד אמורים יתר בני המשפחה להתמודד עם הסיטואציה החדשה אשר יש לה השפעה והשלכות מורכבות ביותר על כל תחומי החיים של כל בני המשפחה? האם וכיצד ניתן להיערך מבעוד מועד לסיטואציה אפשרית כזו?


אלטרנטיבה להליך מינוי אפוטרופוס


שאלות אלה ונוספות, הנגזרות מהן, יכולות לקבל כעת, מענה מיטבי במסגרת היערכות מוקדמת באמצעות כלי משפטי חדש, שבא לעולם במרץ 2016 הקרוי ייפוי כוח מתמשך. כלי זה מאפשר לראשונה לכל אדם בריא בנפשו ובשכלו, לקבוע בעודו כשיר וצלול מי ידאג לענייניו כאשר יכולתו לדאוג לעצמו תנוטרל כתוצאה מאירוע בריאותי, תאונתי וכד' וכל זאת במסמך משפטי, בצורה פשוטה ומבלי להיגרר להליכים משפטיים ומעורבות של גורמים משפטיים כפי שנדרש במינוי אפוטרופוס.


יצוין כי עד להגעתו של הכלי המשפטי החדש לעולם, הטיפול בסיטואציה המתוארת לעיל הייתה בדרך כלל באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט להתמנות לאפוטרופוס. הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס כאמור הינה הליך משפטי מורכב יחסית המטיל מטלות שונות ומורכבות על המבקש לקבל מינוי כאפוטרופוס כולל חובות דיווח והגשת דוחות עיתיים לאפוטרופוס הכללי.


המשמעות של ייפוי כוח מתמשך


בתמצית, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם הקרוי בחוק ממנה, לקבוע מראש וכאשר הוא צלול ומודע למעשיו, מי יטפל בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים. נוסף על כך ניתן לקבוע כיצד יתבצע הטיפול וכל זאת באמצעות מינוי מוקדם של מיופה או מספר מיופיי כוח. מיופי הכוח יוסמכו לטפל בענייניו של הממנה, כאשר יגיע למצב שבו הוא לא יוכל לקבל החלטות ולהביע אותן בעצמו כתוצאה מפגיעה או מהידרדרות במצב בריאותו למשל.


לייפוי הכוח המתמשך משמעות והשפעה גדולה ביותר על האופן שבו ייראו ויתנהלו חייו של מי שביקש לערוך אותו הקרוי ממנה, כאשר חס וחלילה, יצטרך מיופה הכוח לפעול על פיו בהתרחש אירוע שכתוצאה ממנו חדל הממנה להבין בדבר ואין מנוס מהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.


לפיכך, קיימת חשיבות גדולה ביותר לאופן בו עורכים את ייפוי הכוח המתמשך. לצורך כך יש לוודא שעורך ייפוי הכוח, הוא עורך דין שהוכשר במיוחד לצורך כך וקיבל את הסמכתו מהאפוטרופוס הכללי כנדרש על פי החוק.


התאמת ייפוי הכוח למאפייני הממנה


נוסף על כך יש להקפיד כי ייפוי הכוח המתמשך "נתפר" על פי נתוניו הספציפיים והיחודיים של הממנה תוך לקיחה בחשבון של כל השיקולים הרלבנטיים להכנת ייפוי הכוח, לרבות מערך היחסים במשפחת הממנה, העניינים האישיים, הרכושיים והבריאותיים הצריכים להילקח בחשבון בדגש על המאפיינים היחודיים והרלבנטיים לממנה.


יודגש כי עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן טכני בלבד, מבלי להתייחס לנתונים היחודיים של כל ממנה, תחטא למטרה שלשמה הוא נועד ועלולה לגרום לבעיות ונזקים שונים בבוא הזמן כאשר ייפוי הכוח יצטרך להיות מופעל. לכן חשוב ביותר להקפיד על עריכת ייפוי הכוח רק באמצעות עורך דין בקיא ומיומן בתחום המתמקד ומתייחס למאפיינים ולמרכיבים השונים הצריכים להילקח בחשבון בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך כאמור.


היערכות מבעוד מועד באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין מורשה ומיומן הבקיא במגוון האפשרויות והשילובים הרלבנטיים לממנה ספציפי, עשויה לסייע רבות לתא המשפחתי להתמודד עם אירועים בלתי צפויים בעתיד, באופן שיקל מאוד על הממנה ובני משפחתו להמשיך בשגרת חייהם בלי עיכובים וסרבולים מיותרים.