מדובר באמצעי חירום לכל מי שחווה או עומד לחוות במסגרת התא המשפחתי התעללות מכל סוג על מנת לקבל הגנה הולמת.


מטרתו העיקרית של צו ההגנה היא להרחיק את אותו בן משפחה מתעלל או מאיים מסביבתו באופן מיידי, צו ההגנה יכול להרחיק מבית המגורים המשותף, לאסור או להגביל או למנוע שימוש את אותו אדם מתעלל מלהיכנס או להתקרב עד מרחק מסוים לדירה בה מתגורר בן משפחתו המאוים, איסור להטריד את בן המשפחה המאוים בכל דרך לרבות טלפונית ובכל מקום וכן לאסור להחזיק נשק וכדומה.


יצוין, כי "בן משפחה" מוגדר בחוק כבני משפחה בעבר ובהווה, לרבות בני זוג, הורים או בני זוג של הורים, צאצא או צאצאית של בני זוג, אח או אחות, סב או סבתא, דוד או דודה, גיס או גיסה, אחיין או אחיינית.


יצוין עוד, כי צו ההגנה יכול להינתן לבקשתו של אחד מאלה: בן משפחה, תובע משטרתי, היועץ המשפטי לממשלה או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער או על פי חוק ההגנה על חוסים.


בית המשפט לו הסמכות ליתן צו הגנה הינם בית המשפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.


באילו נסיבות יוציא בית המשפט צו הגנה?


בית המשפט רשאי ליתן את הצו כאשר האיומים או ההתעללויות בוצעו בסמוך להגשת הבקשה לצו הגנה (מדובר בין מספר שעות למספר ימים בודדים) ושקיים בסיס סביר שאותו בן משפחה מבקש הבקשה נמצא בסכנה ממשית ומיידית.


בשל דחיפות העניין, ניתן לבקש צו הגנה במעמד צד אחד - בפועל מבקש הבקשה בליווי עו"ד מגיש את הבקשה באחת מן הערכאות המשפטיות המוסמכות לכך, ובסמוך להגשה (באותו היום) יערך דיון בפני שופט שישמע את טענות המבקש לטובת הכרעה בבקשה לצו הגנה. תוקף הצו שיינתן הינו עד לדיון שיקבע במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים מיום הינתן הצו (האחריות להודיע לאותו בן משפחה מתעלל הינו באחריות בית המשפט ולא של מבקש הבקשה).


בדיון במעמד שני הצדדים, בית המשפט ישמע את טענותיהם של שני הצדדים, כמו כן למשיב לאותו בן משפחה מתעלל יש את הזכות לחקור את המבקש על התצהיר שצירף לבקשה לצו הגנה, כאשר בסוף הדיון בית המשפט יכריע באם ליתן את צו ההגנה ובאיזה תנאים ובין לאו.


באם בית המשפט שוכנע שיש מקום ליתן את צו ההגנה, תוקפו של הצו שיינתן הוא לשלושה חודשים אותם בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת לפי הצורך בהתאם לנסיבות.


יוער, כי לא תמיד הנסיבות של הוצאת צו הגנה כשרות, לעתים בני זוג פונים להוצאת צו הגנה בטענות סרק וזאת לטובת יתרון טקטי בהליכי הגירושין, חשוב לציין, כי במצב דברים זה, באם בית המשפט ישתכנע, כי מדובר בבקשת סרק, בית המשפט יטיל הוצאות כספיות כבדות כנגד הצד שמבקש את צו ההגנה.


לסיכום הדברים - באם חלילה נחשפתם לאלימות מצד בן משפחה, יש לפנות במיידי לעו"ד המתמחה בתחום לצורך ליווי כל ההליך לרבות הגשת תלונה במשטרה במידת הצורך, הגשת הבקשה לצו הגנה וכיו"ב, לחלופין באם קיבלתם זימון לדיון בבקשה לצו הגנה, אל תהססו, תפעלו כאמור לעיל, עו"ד הבקיא בתחום ידאג לאינטרסים שלכם ויביא אתכם לתוצאה הרצויה מבחינתכם.