צו הפטר שניתן על ידי בית המשפט לטובת חייב, מסיים למעשה את הליך פשיטת הרגל ופוטר את החייב מכל חוב שנתבע בהליך פשיטת הרגל או שהיה ניתן לתבוע במסגרת ההליך, למעט חובות שצו ההפטר אינו חל עליהם.

לשון פשוטה הפטר = פטור. הלכה למעשה, צו ההפטר מוחק לחייב את כל יתרת חובותיו וניתנת בזאת לחייב האפשרות להתחיל "בחיים חדשים" מבחינה כלכלית.

 

צווי הפטר מחולקים ל-4 סוגים:

 

הפטר חלוט (מלא): זהו צו שפוטר את החייב באופן מלא ומוחלט מכל יתרת החובות שניתן לפטור אותו לפי הדין. זהו הצו האולטימטיבי שאותו שואפים כל החייבים להשיג. הצו יינתן כאשר ביהמ"ש התרשם שהחייב אכן פעל בתום לב וניסה לכסות את חובותיו, אך לא הצליח בכך בשל קשייו הכלכליים.

 

הפטר מותנה: הינו למעשה מצב ביניים, אשר במסגרתו בית המשפט מתנה את מתן צו ההפטר החלוט רק לאחר קיום תנאים מסוימים. לרוב הצו מותנה בכך שהחייב יסיים לשלם סכום מסוים (צו תשלומים- במסגרת הסכם שייחתם בינו לבין הנושים באסיפת הנושים) ולאחריו יקבל החייב צו הפטר חלוט. כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר המותנה, החייב עודנו מצוי בהליך פשיטת הרגל.

 

הפטר חלקי: צו אשר פוטר את החייב רק מחלק מהחובות שניתן לפטור אותו לפי הדין. הצו יינתן כאשר בית המשפט הגיע למסקנה כי החייב פעל בתום לב רק כלפי נושים מסוימים ואילו לגבי נושים אחרים הוא פעל בחוסר תום לב. זהו צו פחות נפוץ, אך במידה וביהמ"ש בכל זאת החליט לתת צו הפטר חלקי, אזי הצו יעניק לחייב פטור מחלק מחובותיו, בעוד לגבי יתר החובות ימשכו הליכי פשיטת הרגל באופן נפרד.

 

הפטר לאלתר: מצב בו בית המשפט מורה על מתן צו הפטר בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל של החייב והכרזתו כפושט רגל, וזאת בתנאי שחלפו לפחות ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. צו זה יינתן במידה ובית המשפט יגיע למסקנה לפיה אין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.

 

צו ההפטר פוטר את החייב מכלל חובותיו חוץ מאלה:

 

א. חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;

ב. חוב שנוצר במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה .

ג. חוב מזונות.

 

מהם השיקולים שבית המשפט שוקל טרם מתן הפטר:

בבוא בית המשפט להורות על מתן צו הפטר לחייב עומדים לנגד עיניו מספר שיקולים. במסגרת אותם השיקולים הנבחנים, בוחן בית המשפט את השיקולים הבאים:

  • האם החייב יצר את חובותיו בתום לב.
  • האם החייב התנהג בתום לב לכל אורך הליך פשיטת הרגל.
  • בית המשפט בודק את היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגד החייב לעומת הסכום המצוי בקופת פשיטת הרגל.
  • מהם סוגי חובות החייב בהתאם למעמד הנשייה הרלוונטיות.
  • מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב לרבות פוטנציאל ההשתכרות שלו, יכולתו לפרוע את חובותיו, ומידת התועלת שתצמח לנושים מהמשך ניהול ההליכים.

 

לסיכום: צו הפטר מסיים למעשה את הליך פשיטת הרגל, ופוטר את החייב מכל חוב שנתבע במסגרת ההליך או שהיה ניתן לתבוע במסגרתו. אז אם החלטת כי הפתרון המתאים ביותר עבורך לסילוק כל החובות, הוא מסלול של פשיטת רגל אשר בסופו תקבל את ההפטר המיוחל, להליך זה רצוי מאוד לא להיכנס ללא ייעוץ וליווי צמוד של עורך דין המומחה בתחום. לצערנו, לא אחת, חייבים "נזרקים" מההליך רק בשל חוסר יידע. חשוב להבין שלרוב השאלה האם תקבל את ההפטר או לא תלויה בהתנהלותו של החייב לאורך כל הדרך. וכאן אנו נכנסים לתמונה. משרדנו ייצג אותך בצורה המהירה והיעילה ביותר בכל שלב ושלב בתהליך, מהגשת הבקשה, דרך חקירת היכולת מול כונס הנכסים ועד קבלת צו ההפטר המיוחל.