עת אתם עומדים על מפתן דלת הכניסה לעולם פשיטת הרגל חישבו שנית... האם יש בידכם 30% מסך היקף החובות שלכם? אם התשובה לכך חיובית הרי כי ניתן יהיה במקרים רבים לסלק את כל החובות (בני תביעה) ולסגור את התיקים העומדים כנגדכם. היתרון בכך הינו סגירת התיקים והתביעות העומדים כנגדכם הן בבתי המשפט והן בלשכות ההוצאה לפועל השונות והכל תוך פרק זמן מקוצר וללא "כתמים", או במילים אחרות: סיכול ממוקד וקולע!


איך זה עובד?


אז ככה: חייב שחובותיו עולים על סך של 34,963 שקלים רשאי לבקש מבית המשפט אישור להסדר עם נושיו וזאת עוד בטרם מתן צו הכינוס. ההצעה תועבר לנושים אשר עשויים לאשרה. אם לא אושרה ההצעה ע"י כלל הנושים הרי כי יספיק לכם רוב נושים שבידיהם 75% מערך החובות על מנת שבית המשפט יחייב את הסרבנים להצעת ההסדר. במקרים רבים רשאי בית המשפט לאשר הצעתכם אף אם היא מוסכמת על נושים שבידיהם מחצית (50%) מסך החובות.


כמו כן ראוי לציין כי ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר או פשרה גם לאחר קבלת צו הכינוס מבית המשפט ואף לאחר הכרזתכם כפושטי רגל, הכול כאמור בתנאים מסוימים המפורטים בדין.


בשנת 2014 פנה הכונס הרשמי למפקח על הבנקים לטובת קבלת פתרון הולם לחייבים המצויים בפשיטת רגל ואשר אין ביכולתם לנהל חשבון בנק תקין, מה שמביא אותם בצורה ישירה לבעיית יצירת מקור הכנסה מעבודות וחוסר יכולת לנהל חשבון בנק מסודר.


בעקבות הפנייה התפרסמה בחודש מאי 2014, "הוראת נוהל (422) פתיחת חשבון עו"ש ביתרת זכות וניהולו". ההוראה בעצם מבהירה לבנקים באילו מקרים ניתן יהיה לפתוח חשבון בנק אף לאדם המצוי בהליכי פשיטת רגל. לכן עוד בטרם נכנס על עמקם של דברים בכל הקשור בהליך עצמו, הרי לכם טיפ ראשוני: בחלק נרחב מהמקרים תוכלו לנהל חשבון עו"ש אשר אליו יופקדו משכורתכם ו/או רווחים נוספים פרי עמלכם.


איך מתבצע ההליך?


בקשה לפשיטת רגל מוגשת על פי רוב לכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי) אשר אמור לאשרה. יחד עם אישור הכנ"ר נצטרך לגשת אל בית המשפט המחוזי (בהתאם לכללי הסמכות ) בבקשה כי האחרון יאשר פתיחת הבקשה לפשיטת רגל.


לאחר המתנה מעטה בית המשפט המחוזי אמור ליתן צו כינוס. חשוב לדעת כי לאחר מתן צו הכינוס, נושה של החייב אינו רשאי עוד לפתוח בתובענה או בהליך משפטי נגד החייב, אלא ברשות בית המשפט.


לאחר מתן צו הכינוס רשאי בית המשפט לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייב. חופש התנועה וחרותו של החייב הוגבלו ע"י פקודת פשיטת הרגל לשם שמירה על זכויותיהם הקנייניות של הנושים. הצו יעמוד בתקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל - כאן נציין כי עם ליווי נכון של עו"ד מהתחום ייתכנו מצבים בהם ניתן יהיה אף להסיר את עיכוב היציאה מהארץ. הסיבות בגינם נוטה בית המשפט לבטל את צו העיכוב יציאה מן הארץ הינם על פי רוב: נסיעת עבודה/נסיעות מסיבות רפואיות/ ע"י ערבויות שיבקש בית המשפט.


הזמן מהמועד שניתן צו כינוס ועד להכרזה עליכם כפושטי רגל נקרא, שלב הבירורים והחקירות, ז"א שלב זה מיועד לכינוס נכסי החייב ולעריכת בירורים וחקירות בעניין מצבו הכלכלי ונכסיו.


חשוב לציין כי, יחד עם מתן צו הכינוס ע"י בית המשפט נקבע לחייב תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים והכל על סמך המסמכים והחקירות שהוגשו/ התבררו. טיפ נוסף הוא, כי במצב בו אתם אינכם יכולים לעמוד בצו התשלומים שנקבע, הרי כי תוכלו לבקש מבית המשפט את הפחתת הסכום החודשי. ראוי כאמור להיוועץ עם עו"ד מהתחום על מנת להגיש בקשה מסודרת וערוכה כדבעי. בבקשה אנו נפרט ונבהיר מהם הסיבות בגינם לא תוכלו לעמוד בסך החודשי "הגבוה" שנקבע עם מתן צו הכינוס.