בורסה הינו מקום מסחר לניירות ערך שהוקמה בשנת 1953. זוהי זירת מסחר ממוחשבת שבה נסחרים כל מיני סוגים של ניירות ערך, כגון: אופציות, מניות של חברות ואיגרות חוב למיניהן, הפקודות לקנייה או מכירה מתבצעת דרך מחשב, יש אפשרות לסחור כאשר יש מוכר וקונה שהמחשבה שלהם הפוכה. המוכר מוכן למכור מניה במחיר מסוים לעומת הקונה שמוכן לקניות מניה זו באותו המחיר, וכך נוצר מפגש ומתקיימת עסקה.


חשוב לציין שזוהי חברה פרטית שמהווה את הבורסה לניירות ערך במדינת ישראל, כאשר 26 בעלי הבורסה שמכונים בעצם חברי הבורסה הם בעצם בתי השקעות ענקיים, בנקים ועוד... ובעצם כל המסחר נעשה ונשלט על ידי חברי הבורסה שיגבו על השירות שהם מספקים לציבור עמלה.


במה סוחרים בבורסה?


מניה - סוג מסוים של נייר ערך שמקנה למי שמחזיק בה אחוז או מעמד מסוים של שותף בחברה. חשוב לציין שלמניות יש פוטנציאל על ידי כך שיוכלו להשיג תשואות מאוד גבוהות מאשר אלו של אפיקי השקעה סולידיים כמו למשל אגרות חוב (חשוב לציין שהמונח שנקרא בעצם מניה נחשב ותקף גם על חברות שלא נסחרות בבורסה).


שערי המניות רוב הזמן תנודתיים יותר, והזכויות של מי שמחזיק בהן הן למשל: לקבל דיבידנד, לזכות בבעלות של החברה במקרה והיא התפרקה מנכסיה וכדומה... חשוב לציין גם שמחיר המניה נקבע לפי ערך השוק, כלומר: הסכום שאנשי הציבור יהיו מוכנים לקנות/ למכור אותה.


אג"ח (איגרת חוב)


מסמך שמונפק על ידי ממשלה או חברה כלשהי, שמביא בעצם למחזיק בנייר זה זכויות שונות, כשזהו בעצם שטר התחייבות לשלם בעתיד למי שמחזיק בו ריבית ובעצם להחזיר את סכום קרן ההלוואה בתנאים ומועדים שעליה מסכימים מראש. אגרות החוב מהוות אפיק השקעה מאוד מרכזי וחשוב לכל מיני משקיעים כמו למשל: בנקים, קרנות השתלמות, קרנות גמל... כאשר הן בעצם נסחרות בבורסה, דבר שאומר שלא צריך להמתין למועד יום הפירעון, אלא למכור את איגרת החוב אותה אני מחזיק בכל עת נתונה.


איגרת חוב ממשלתית


איגרות חוב אלו הן מכשיר לגיוס הון של הממשלה מהציבור עצמו, כאשר איגרות חוב אלו נחשבות לבטוחות ביותר שקיימות מכיוון שהממשלה היא זו שבעצם אחראית עליהן. חשוב לציין גם שאיגרות חוב אלו נקראות גם: "אג"ח מדינה" ובדרך כלל הן יונפקו על ידי מכרזים שייערכו על ידי בנק ישראל על פי דרישת משרד האוצר וגם לפי המדיניות שבה ינקוט בנק ישראל. לכל איגרת כזאת יהיה תנאי מסגרת שיקבעו לפי התקנות של מלווה המדינה (סוג הריבית, מועדן פדיון וכדומה...) יש לאיגרות חוב האלו הבדלים מסוימים שיוגדרו לפי אופן ההצמדה וסוג הריבית.


מח"מ


ראשי התיבות של המח"מ הם "משך חיים ממוצע" המח"מ הוא בעצם ממוצע משוקלל של הזמן לקבלת התקבולים מאיגרת החוב, ובמילים אחרות: תוך כמה זמן בממוצע אנו נחזיר את ההשקעה שלנו. כלי זה הוא כלי המראה את הרגישות של האיגרת לשינויים בריבית, כאשר הריבית במשק משתנה באחוז אחד, מחיר האג"ח משתנה בגובה המח"מ באחוזים בכיוון ההופכי. ריבית עולה מחיר יורד ולהפך. עוד דבר חשוב שניתן לומר הוא שהאג"ח תהיה תמיד חשופה יותר לשינויים בריבית ככל שהמח"מ יהיה גדול יותר.


מק"מ (מלווה קצר מועד)


סוג של איגרת חוב ממשלתית המונפקת על ידי בנק ישראל ועד לתקופה של שנה ותמיד היא תהיה לא צמוד ותמיד היא תחזיר 100 בסוף (הריבית נגזרת מהמחיר של המק"מ ביום הקנייה). חשוב לציין שהמק"מ משמש את מדינת ישראל ככלי שמטרתו היא ספיגת הכסף, ההזרמה שלו וכמו כן קביעת שיעור הריבית. הנפקת מק"מ מתקיימת אך ורק בימי שלישי כאשר את הכסף עצמו יקבלו ביום שלמחרת (גם פדיון המק"מ נעשה בימי רביעי).


בדרך כלל ההנפקה של המק"מ תיעשה על ידי מכרז על התשואה, כאשר לכל מק"מ יש מספר מזהה שמורכב מ-4 ספרות כאשר 2 הספרות הראשונות יציינו את חודש הפדיון, הספרה השלישית תציין את השבוע שבו המק"מ יצא לאור, והספרה הרביעית תציין את שנת הפדיון של האג"ח.


תעודת סל


תעודת התחייבות שמונפקת על ידי גוף פיננסי, דומה לאיגרת חוב, כאשר היא מחקה את התשואות של המדדים של ניירות הערך שמחושבים ומפורסמים בחו"ל ובארץ (התעודות נסחרות בדומה למניות, ובכל זמן אמת מתפרסם עבורן שער רציף).


תעודות סל מאפשרות למשקיע (בעקיפין) להחזיק במניות של המדד לפי המשקל המדויק שלהן, כאשר תעודה זו נותנת למשקיעים יכולת של קנייה / מכירה של המדד עצמו דרך נייר הערך, כאשר כשמדובר בסכומים גדולים היא תוכל לאפשר להמיר את התעודה במניות של המדד עצמו במדויק.