ליקויי בנייה נפוצים: עסקינן לדוגמה בבעיות אינסטלציה, נזילות, תשתיות חשמל, חלונות לא אטומים אי השלמת הבניה במלואה אי התאמת מידות לתוכנית מרצפות שבורות או סדוקות, איכות היציקות וכדומה.


ויצוין כי יש ליקויים אשר לא נראים בעין כגון: מידות חלונות ואיכות הרכבתם, שיפועים, מרווחים בין מרצפות וכדומה אשר לא בהתאם למפרט הבנייה.


היקף התופעה וסיבותיה


תופעת כשלי הבנייה בישראל הינה רחבת היקף. דיירים מאוכזבים אשר קיבלו את ביתם עם ליקויים אשר מפריעים לשגרת חייהם מעכבת כאמור את כניסתם למגורים ואף מסכנים את ביטחונם.


ישנן מספר סיבות לליקויי הבנייה כגון: קבלן חסכן רשלן ולא מקצועי, כוח אדם לא מיומן קרי, עובדים אשר אינם עוברים הכשרה במסגרות פורמליות ולדאבון ליבנו לומדים אותה תוך כדי ביצוע עבודות כ"כ כוח אדם אשר מתחלף בתדירות גבוהה יש לציין כי לצערנו כיום מעט הם פועלי הבניין שעוסקים במלאכה זו תקופה ממושכת.


אחריות מקצועית


לעיתים האחריות בגין ליקויי הבנייה אינה בלעדית של הקבלן אלא אף של גורמים נוספים לדוג': מהנדסים, קונסטרוקטורים, מודדים אדריכלים מפקחים שמאים וקבלני משנה לפיכך על הרוכשים להיות מעורבים בהליך הבנייה באופן מלא ואף ללמוד באופן בסיסי את תחומי האחריות של בעלי המקצוע.


חתימה על פרוטוקול מסירה


ודוק, לפעמים רוכשים אשר פונים למשרדי חשים כי הם נמצאים בפני שוקת שבורה שכן בדיעבד חתמו לקבלן על פרוטוקול המסירה ואשר על פי תוכנו ויתרו הלה על טענותיהם לגבי ליקויים אשר שלא צוינו בו אך "איפכא מסתברא" שכן בית המשפט נוטה בפסיקותיו לא לקבל את עמדת הקבלנים בגין עילה זו (אך עדיין חשוב לא לחתום על פרוטוקול מסירה הכולל סעיפי ויתור כלליים כאמור).


הסכם עם הקבלן


בנוסף לקבלת המלצות על קבלן מאנשים מוכרים הסכם איכותי (מקצועי ומשפטי) עם הקבלן ו/או קבלני משנה הקשורים לבנייה הינו נדבך מהותי אשר יהווה לכם הגנה בין היתר בגין ליקויי הבנייה, הסכם מקצועי יכול בעתיד לחסוך לכם זמן ואנרגיות ולקצר משמעותית את משך הזמן בהליכים המשפטיים, לא זו אף זו לדאוג שתקבלו את מה שמגיע לכם על פי חוק (!)


רוצה לומר כך למשל, תגלו כי מגיע לכם פיצויים על איחור במסירת חזקה בדירה, על עגמת נפש המתלווה לליקויים, הפסד ימי עבודה, הוצאות בגין דיור חלופי או בגין חוות דעת של מומחים, רשלנות, ועוד כהנה וכהנה.


סוף דבר, כבר אמר קהלת "חכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך" נהיר כי לומדים אנו מכללא כי עריכת הסכם על ידי עו"ד מומחה בתחום ליקויי הבנייה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים בעתיד ויוודא כי כלל ההליכים מבוצעים באופן השומר על מלוא זכויות הרוכשים ואף במקרה דא עקא כאמור יפוצו הרוכשים בהתאם לנסיבות באופן מלא וצודק על פי דין כמו כן רצוי לערב עו"ד מעת גילוי ליקויי הבנייה וזאת למטרת קבלת הדרכה והנחייה מקצועית ומשפטית.


מאת: דוד ענקי, עו"ד